Boeken/Publicaties

OVERZICHTEN PUBLICATIES EN RECENSIES

NIEUW: ‘OORLOG EN VREDE’ ARCHIEF Publicaties Jaap Spaans over oorlog en vrede

–Dit document bevat een aantal publicaties over het onderwerp ‘oorlog en vrede’, die in het verleden zijn geplaatst op de website Jaapspaans.nl. Besloten is om de publicaties over dit onderwerp te clusteren in één pdf om de leesbaarheid/samenhang te bevorderen. De publicaties staan niet meer afzonderlijk op de website. Geplaatst augustus 2021

ARCHIEF Publicaties Jaap Spaans over oorlog en vrede

 Indeling:

  1. De vergeten hongerkinderen uit de oorlog
  2. Oorlog en emoties, ethiek en geloof (1)
  3. Oorlog en emoties, ethiek en geloof (2)
  4. Oorlog en emoties, ethiek en geloof (3)
  5. WO1: over mededogen, oorlogsneurose en PTSS
  6. 1914-1918: Toen het licht in Europa doofde
  7. WO1 en WO2: : Barensweeën en geboorte van Europa
  8. Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur
  9. Kanteldecennium 2: De Wapenwedloop Hoofdstuk is opgenomen omdat het verband houdt met oorlog/vrede                                         

Foto: loopgraaf Dieper WO1 Roelof Ham

–OVERZICHT met korte beschrijving van boeken en rapporten in boekvorm. Boeken zijn niet meer leverbaar!

–OVERZICHT omslagen van boeken en rapporten.

–OVERZICHT van recensies uit seculiere en christelijke (dag)bladen. Nog niet compleet.

–OVERZICHT van een deel van de publicaties in diverse bladen.  

De Fatale Knieval Over de toenemende computerisering van de samenleving en de snel groeiende behoefte aan een centraal wereldgezag. Jaar 1988.

Met Sterke Hand De auteur plaatst een aantal belangrijke mondiale ontwikkelingen in een bijbels perspectief zoals de opkomst van Europa, de computerisering van de samenleving, centralisering wereldgezag en de situatie rond Israël. Jaar 1991

Christenen en hun communicatie Een Bijbelse visie op communicatie. Aan veel relationele en maatschappelijke problemen liggen communicatiestoringen ten grondslag. Ook aandacht voor de invloed van de massamedia. Jaar 1994

De Rijksverkeersinspectie een bijzondere opsporingsdienst De RVI was vele decennia belast met de handhaving van de vervoerswetgeving in de transportsector, zoals de Rijtijdenwetgeving. De auteur werkte vele jaren voor deze dienst, die inmiddels is opgeheven en analyseert de werkwijze van deze inspectiedienst. Jaar 1995

De Schutse De historie van een kerkgebouw en zijn bezoekers. Uitgave van de Baptistengemeente De Schutse over de historie van de kerk, die is gevestigd in de voormalige synagoge van Hoogeveen. Jaar 1996

Christenen en de welvaartsmaatschappij. Over het leven in de moderne consumptiemaatschappij, overconsumptie en verantwoord rentmeesterschap. Jaar 1996. Manuscript gratis te downloaden Christenen_en_de_Welvaartsmaatschappij

Controle-ambtenaren. Communicatie of confrontatie? Hoe is het gesteld met de rechtshandhaving in het kader van de bijzondere wetten? Eerste exemplaar uitgereikt aan het lid van de Tweede Kamer A. Rouvoet. Jaar 1997

De gecontroleerde samenleving Analyse van een samenleving waarin intensieve persoonsregistraties, video-observatie, cybercrime en moderne identificatietechnieken een steeds dominantere rol spelen. Jaar 1998

Een golf van geweld Een gedegen analyse van de golf van geweld die de samenleving overspoelt. Eerste exemplaar uitgereikt aan de Haagse burgemeester Deetman. Jaar 1999

Biometrische identificatie. Digitaal brandmerk? In dit boek somt de auteur de vele voordelen op van deze moderne identificatietechnieken, maar analyseert ook enige zwaarwegende nadelen. Spaans nam in 2000 op uitnodiging van de Registratiekamer deel aan het Publiek Debat Biometrie. Jaar 2002

Waarom Israël niet zal verdwijnen Een antwoord op de steeds vaker gestelde vraag of Israël nog bestaansrecht heeft. Jaar 2003. Gratis te downloaden israel zal nooit verdwijnen

Christenen en erfelijkheid Een levensbeschouwelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie. Het moderne erfelijkheidsonderzoek stelt ons in staat risico’s in te schatten en al voor de geboorte de diagnose te stellen van een erfelijke ziekte. Maar wat doen we met de vele dilemma’s en vragen die dit oproept en hoe gaan we daar mee om? Jaar 2004

Identificatie Over de invloed van moderne identificatiesystemen als biometrie, nummeridentificatie en chips op ons leven en de voor- en nadelen.  Eerste exemplaar uitgereikt aan Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie. Jaar: 2005

Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde De auteur beschrijft hoe hij werd geconfronteerd met een hartritmestoornis, waardoor zijn leven ingrijpend veranderde. Er volgde een moeizame periode in zijn leven die aanleiding was voor bezinning, maar ook een nieuwe start betekende. Jaar 2007

De Cybersamenleving De computer domineert onze levens. In 12 korte hoofdstukken beschrijft de auteur enige belangrijke aspecten van de cybersamenleving en besteedt, naast de inhoudelijke onderwerpen, aandacht aan ethiek en levensbeschouwing, de lessen van de geschiedenis en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rechtsstaat. Eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen. Op pagina 37 wijst de auteur al op het risico van infectieziekten. Jaar 2013. Gratis downloaden: Cybersamenleving CV+BW

Het Placenta Mysterie Een ernstige spierziekte slaat toe in een gezin. Wat betekent dat voor het gezin en welke rol speelt de placenta? Doel was bekendheid te geven aan de spierziekte myotone dystrofie. Exemplaren uitgereikt aan diverse medisch specialisten en wethouder Vos van Hoogeveen. Jaar 2015

Verandering door Voorlichting? Een analyse Kun je het gedrag van mensen veranderen door voorlichting. De auteur deed er tijdens zijn ambtelijke periode onderzoek naar en stelde een analyse op. Jaar 1988

Relaas van een  RVI-controleur Waar loopt een opsporingsambtenaar van  een inspectiedienst (Rijksverkeersinspectie) in de praktijk tegenaan? Over ethische dilemma’s, juridische aspecten, taakuitoefening en arbeidsomstandigheden. Jaar 1990.

Word ik Neerlands miljoenste WAO’er? Over ziekmakende factoren binnen een organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en werkstress in een rusteloze prestatiemaatschappij. Jaar 1990

De overheid op drift Visie op de toekomst van de overheid in het licht van processen als internationalisering en europeanisering, het streven naar kerndepartementen, de eilandjescultuur bij veel overheidsinstellingen en ambtelijke ethiek. Jaar 1992

Communicatie-advies Analyse en aanbevelingen voor de organisatie van de interne en externe communicatie van een departementale overheidsdienst, opgesteld in het kader van een project in samenwerking met anderen. Jaar 1993

OVERZICHT OMSLAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


 

 

 

Een incompleet overzicht van publicaties en recensies die de afgelopen dertig jaar zijn verschenen in bladen en kranten. Een  klein deel van die publicaties zal kunnen worden gedownload. 

–OVERZICHT van recensies uit seculiere en christelijke vak- en dagbladen. In bewerking/ nog niet compleet      IMG_20170501_0001        IMG_20170519_0001

–Rechtshandhaving/Recht: –De zwaardmacht van de overheid, 1993 –Rechtshandhaving, 1995 –De onmacht van Justitie, 1995  –Geweld en agressie in de samenleving, 1997 –Geweld op straat, 1998 –Agressie en geweld (6 opeenvolgende publicaties), 1998/1999 –Ik zal handhaven (3 opeenvolgende publicaties), 2001 –Onder druk afgelegde verklaringen, 2002 –Criminele excessen nemen toe, 2002 –Waarom het justitiebeleid strenger wordt, 2003  –Criminaliteit Onze zorg?, 2004  –Tunnelvisie, 2005 –Verdachte in de zin der wet, 2006 –Waarom de overheid buitenlandse haatzenders blokkeerde?, 2006, –Verdachte in de zin der wet, 2006  –Hoe gaan we om met ‘nieuwe criminaliteit’?, 2016  

Privacy/Identificatie: De Fatale Knieval, 1990 –De computer, 1992 –De opmars van de telematica (4 publicaties, 1994/1995 –De gecontroleerde samenleving, 1997 –Digitaal brandmerk?, 1998 –Informatietechnologie, 1999 –De gecontroleerde samenleving, 1998 –Persoonsgegevens beschermen, 2000 –Biometrische identificatie, 2000 –Het succes van Big Brother, 2000 –Biometrie wetsvoorstellen naar de Kamer, 2002 –Biometrie in de praktijk (project te Haarlem), 2002  De Rfid-chip: een revolutie in de identificatie?, 2004  –Nederland, controlestaat?, 2012   –Reisbeperkingen bij weigeren biometrisch paspoort, 2005 –Beveiligen ten koste van privacy, ??  –Een sleepnet voor persoonsgegevens, 2005 –Merkteken, 2006 –Lichamelijke integriteit, 2006  –Elektronische persoonsdossiers, 2007 –Van privacyparadijs tot controlestaat?, 2007 –Universeel merkteken geen fictie meer, 2011 –De Cybersamenleving, 2013 –Middenin de digi-revolutie, 2014 –Biometrische gezichtsherkenning in de kerk: de toekomst? Steeds afhankelijker van technologie, 2015 

Milieu/Klimaat: De wereld na Rio, 1992  –De Vis wordt duur betaald, 1996  –De Watercrisis, 2000  –Klimaatverandering. Een onderschat probleem, 2005  –De sloopstranden en ons geweten, 2006  –De onheilsboodschap van Al Gore, 2007  –Rentmeesters op een afvalberg, 2011  

Verzorgingsstaat/Zorg: –Is het einde van de verzorgingsstaat in zicht?, 2004  –Marktwerking in de zorg, 2005  –Een ramp voor kwetsbaren, 2010   

Genetica/Erfelijkheid: Christenen en erfelijkheid, 1998  –Genetisch gemanipuleerde voeding, 1999  –Prenatale screening, 2001 –Biotechnologie. Knutselen aan de bron van het leven, 2002  –Erfelijkheid en ziekte vier publicaties 1,2,3 en slot), 2003  –Kelly de baby die niet gewenst was, 2005  

Medisch: –Grenzen van medische vooruitgang, 2001  –Lotgenotencontact, 2005  —Emotionele stress en hartaandoeningen, 2006  –Geneeskunde of kwakzalverij, 2011  –Een kijkje in het hoofd van de delinquent, 2006   –In de hersenscan voor een sollicitatie?, 2007  –Duizend jaar worden. Droombeeld of realiteit?, 2012  –Waar komt ziekte vandaan?, 2015  –Een goed begin is cruciaal, 2015 

Geestelijke Gezondheidszorg: Gokverslaving, 1993  –Gegokt……en verloren!, 1999  –Sterke stijging mentale ziekten, 2002  –De prikkelbare mens, 2005  –Woede en zelfbeheersing (2 vervolgpublicaties), 2004  –De gevolgen van alcoholgebruik in de EU, 2006  –Het ongelijk van de Postcodeloterij, 2007  –Angst, 2007  –Verleid tot gokken, 2011  –Verontrustende toename verwarde personen, 2016 

Overheid en samenleving: –De zwaardmacht van de overheid, 1993  –Oklahoma City en de overheid, 1995  –Zijn kerk en staat te scheiden?, 1998  –De macht van de overheid, 1999  –De Europese vlag, 2000  –Vrijheid van meningsuiting, 2001  –De internationale rechtsorde (2 opeenvolgende publicaties), 2001  –Gezag en gehoorzaamheid, 2002  –Berlijn: toekomstige hoofdstad van Europa?, 2002  –Hoe integer is de overheid?, 2003  –Een Grondwet voor de Staat Europa, 2003  –Het Vredespaleis. Symbool van verlangen naar wereldvrede, 2004  –Duitsland De motor van Europa, 2004  –Rusland, de EU-opmars en vrijheid, 2005  –De integriteit van ambtenaren, 2005  –Angst, veiligheid en vrede, 2006  –Nederlanders en hun Grondwet, 2008  –Geef ons een koning, 2009  –Opkomende wereldmachten, 2011  –Een geheimzinnig conferentie, 2013  

Israël/Jodendom: –Een verwerpelijk pleidooi voor economische boycot van Israël, 1991  –Ethiek en antisemitisme, 1992  –Hebron en de objectiviteit van de massamedia, 1994  –Arafat, Lubbers en het Global Panel, 1996, De PLO, 1996  –De schuldbelijdenis van het Franse volk, 1997  –De Islamitische top, 1998  150 jaar Grondwet: vreugde en zorg, 1998  –Heilige oorlog, 2000  –Antizionisme als eufemisme voor antisemitisme, 2002  –Wie pleiten er voor een boycot van Israël?, 2003  –Verkiezingen: zijn stemmachines betrouwbaar?, 2006  –Het Belgische sektebeleid, 2007  –Iran en de holocaustconferentie, 2007  –Van Agt, Israël en de Molukse zaak, 2007  –Hypocriet Israël-beleid, 2014  –Wat zou ik hebben gedaan?, 2015  –BDS-boycot van Israël is selectief, 2016

Economie/Geld: –De tweedeling van de welvaartsmaatschappij, 1997  –De willekeur van de VN, 1997  –De Nieuwe Economie, 2000  –De BV Nederland in cijfers, 2001  –Verspilling, 2002  –Waar zijn de beursmiljarden gebleven?, 2003  –Zijn we tevreden of zelfgenoegzaam, 2004  –Moment van bezinning 2011  –Machtige supermarkten, 2013  

Oorlog/Vrede: –De Nieuwe Wereldorde, 1991  –Terrorisme, 2001  –De verboden kerstvrede, 2012  –Wereldvrede: vanuit Den Haag?, 2013  Wacht ons een werelddictatuur?, 2013  –Schokkende soldatenverhalen, 2014  –Wereldvrede, een utopie?, 2010  –Verlangen naar vrijheid en welvaart, 2014  –Geen weg meer terug, 2015

Geloof diversen: Grensverlegging, 1991  –Moderne afgodendienst, 1991  –Op weg naar de dood, 1991  –Beïnvloeding, 1992  –Dubbelhartigheid, 1992 –Waakzaamheid geboden, 1993  –Gert en Hermien, 1993  –Ruimtereclame, 1994  –Een zwerver op transport, 1994  –Is vloeken godslastering?, 1995  –Hypnose in de huiskamer, 1996  –De Millenium Dome, 1999  –Met ontferming bewogen, 2000  –Gedachtebeinvloeding, 2000  –Berlijn. Metropool in opkomst, 2000  –Vladimir Poetin, 2000 –Interview. Gesprek met Oogstmedewerker Jaap Spaans door Krijn de Jong, 2000  –Verdwijnt de naastenliefde uit Nederland?, 2003   –Open brief aan ex-premier Van Agt, 2003  –De vergeten doden van Frankrijk, 2003 –De invloed van de massamedia, 2005  –China: de draak ontwaakt, 2006  –De beeldschermcultuur, 2007  –Hoop is mijn anker (Afscheidsinterview De Oogst), 2016

Overzicht publicaties Het Zoeklicht (Nog niet volledig): –Biometrische verificatie, 1998  Een golf van geweld interview door H. Schouten en boekrecensie door JvB –Lichamelijke kenmerken 2001  –De tijden zijn veranderd, 2004  –Ieder mens een chip, 2004  Open brief aan minister De Graaf (JvB), 2004  –Biometrie en chips in de strijd tegen terrorisme, 2005  –In gewetensnood door identificatietechnologie, 2006 –Paspoort met gelaatsscan, 2006   –De geweldsspiraal en de reactie van de overheid, 2008  –Omslagpunten in de geschiedenis, 2012  –Gevoelsveiligheid, jrg 88   Groepsdruk en criminaliteit, jrg. 88, –Hebzucht en machtsmisbruik, jrg. 88  –Geen vingerafdruk? Geen paspoort, jrg. 88  Hoe veilig is ons voedsel?, jrg. 89  –De rechtsstaat onder druk, jrg. 89  –Persoonsregistratie in een onveilige wereld, jrg. 90 –Een avondje stappen met de zuipexpress, jrg. 90  –Erfenissen van de oorlog, jrg. 90  –Nieuw op Buitenlandse Zaken, 2013  –Duimschroeven voor Israël, 2013  (Joris Luyendijk) Onheilsprofeet of realist?, 2013  –Tijdredenen in de troonrede, jrg. 90  –Is ons brein voorspelbaar, jrg. 90  –Geldautomaat buiten gebruik: Excuses, 2013  –Vermoord in Sobibor, 2013  –Erfenissen van de oorlog, mei 2014  –Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad, 2014 –Robots op de kansel, jrg. 91  –Wie kent zijn vingerafdrukken?, 2014   

Overzicht overige publicaties: —Morele gevaren van de massamedia,  Profetisch Perspectief, 1993 –Iran en de holocaustconferentie, ?  –Recensie boek Een golf van geweld, De Christen december 1999, –Hoe gaan christenen om met de golf van geweld?, Uitdaging mei 1999  –Algemeen Politieblad, gastcolumn over Geweld, 27/3/1999  –De Turkse expansiedrift (Profetisch Perspectief), 2012  –Justitiekrant, column Jaap Spaans maart 1999: ‘Effectieve aanpak geweld vraagt om aparte staatssecretaris’  –Twee paginagrote reportages/interviews in De Telegraaf van zaterdag 23 augustus 1997 en 30 augustus 1997 ‘In de greep van duistere speurneuzen’ en ‘De machtige arm van de controleurs”.