Boeken/Publicaties

OVERZICHTEN PUBLICATIES EN RECENSIES

NIEUW: ‘OORLOG EN VREDE’ ARCHIEF Publicaties Jaap Spaans over oorlog en vrede

–Dit digitale document bevat een aantal publicaties over het onderwerp ‘oorlog en vrede’, die in het verleden zijn geplaatst op de website Jaapspaans.nl. Besloten is om de publicaties over dit onderwerp te clusteren in één pdf om de leesbaarheid/samenhang te bevorderen. De publicaties staan niet meer afzonderlijk op de website. Geplaatst augustus 2021

ARCHIEF Publicaties Jaap Spaans over oorlog en vrede

                             

–OVERZICHT met korte beschrijving van boeken en rapporten in boekvorm. Boeken zijn niet meer leverbaar!

–OVERZICHT omslagen van boeken en rapporten.

–OVERZICHT van recensies uit seculiere en christelijke (dag)bladen. Nog niet compleet.

–VERWIJZING NAAR OVERZICHT van een deel van de publicaties in diverse bladen.  WEBSITE OVERZICHT BOEKEN EN OVERIGE PUBLICATIES

De Fatale Knieval Over de toenemende computerisering van de samenleving. 1988.

Met Sterke Hand Belangrijke mondiale ontwikkelingen in een bijbels perspectief zoals  de computerisering van de samenleving, 1991.

Christenen en hun communicatie Een Bijbelse visie op communicatie. 1994.

De Rijksverkeersinspectie een bijzondere opsporingsdienst  De auteur werkte vele jaren voor deze dienst, die inmiddels is opgeheven en analyseert de werkwijze van deze inspectiedienst. 1995

De Schutse De historie van een kerkgebouw en zijn bezoekers. Uitgave van de Baptistengemeente De Schutse over de historie van de kerk, die is gevestigd in de voormalige synagoge van Hoogeveen 1996

Christenen en de welvaartsmaatschappij. Over het leven in de moderne consumptiemaatschappij, overconsumptie en verantwoord rentmeesterschap. 1996. Manuscript gratis te downloaden Christenen_en_de_Welvaartsmaatschappij

Controle-ambtenaren. Communicatie of confrontatie? Hoe is het gesteld met de rechtshandhaving in het kader van de bijzondere wetten? Eerste exemplaar uitgereikt aan het lid van de Tweede Kamer A. Rouvoet..1997

De gecontroleerde samenleving Analyse van een samenleving waarin intensieve persoonsregistraties, video-observatie, cybercrime en moderne identificatietechnieken als gezichtsherkenning een steeds dominantere rol spelen. Jaar 1998

Een golf van geweld Een gedegen analyse van de golf van geweld die de samenleving overspoelt. Eerste exemplaar uitgereikt aan de Haagse burgemeester Deetman. 1999

Biometrische identificatie. Digitaal brandmerk? In dit boek somt de auteur de vele voordelen op van deze moderne identificatietechnieken, maar analyseert ook enige zwaarwegende nadelen. Spaans nam in 2000 op uitnodiging van de Registratiekamer deel aan het Publiek Debat Biometrie. 2002.

Waarom Israël niet zal verdwijnen Een antwoord op de steeds vaker gestelde vraag of Israël nog bestaansrecht heeft. Jaar 2003.

Christenen en erfelijkheid. De zegenningen van erfelijkheidsonderzoek maar ook de praktische en ethische dilemma’s. 2004

Identificatie Over de invloed van moderne identificatiesystemen als biometrie, nummeridentificatie en chips op ons leven en de voor- en nadelen.  Eerste exemplaar uitgereikt aan Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie.  2005

Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde Nadat de auteur werd geconfronteerd met een hartritmestoornis, veranderde  zijn leven ingrijpend. Er volgde een moeizame periode in zijn leven die aanleiding was voor bezinning, maar ook een nieuwe start betekende.  2007

De Cybersamenleving De computer domineert onze levens. In 12 korte hoofdstukken beschrijft de auteur enige belangrijke aspecten van de cybersamenleving en. Eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen en enige leden van de gemeenteraad. Op pagina 37 wijst de auteur al op het risico van infectieziekten. Jaar 2013. Gratis downloaden: Cybersamenleving CV+BW

Het Placenta Mysterie Een ernstige spierziekte slaat toe in een gezin. Wat betekent dat voor het gezin en welke rol speelt de placenta? Doel was bekendheid te geven aan de spierziekte myotone dystrofie. Exemplaren uitgereikt aan diverse medisch specialisten en wethouder Vos van Hoogeveen. 2015

Verandering door Voorlichting? Een analyse Kun je het gedrag van mensen veranderen door voorlichting. De auteur deed er tijdens zijn ambtelijke periode onderzoek naar en stelde een analyse op. 1988

Relaas van een  RVI-controleur Waar loopt een opsporingsambtenaar van  een inspectiedienst (Rijksverkeersinspectie) in de praktijk tegenaan? Over ethische dilemma’s, juridische aspecten, taakuitoefening en arbeidsomstandigheden. 1990.

Word ik Neerlands miljoenste WAO’er? Over ziekmakende factoren binnen een organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en werkstress in een rusteloze prestatiemaatschappij. 1990

De overheid op drift Visie op de toekomst van de overheid in het licht van processen als internationalisering en europeanisering, 1992

Communicatie-advies Analyse en aanbevelingen voor de organisatie van de interne en externe communicatie van een departementale overheidsdienst, opgesteld in het kader van een project in samenwerking met anderen. 1993

OVERZICHT OMSLAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


 

 

 

Een overzicht van publicaties en recensies die de afgelopen dertig jaar zijn verschenen in bladen en kranten. 

Overzicht van een groot aantal publicaties in bladen

WEBSITE OVERZICHT BOEKEN EN OVERIGE PUBLICATIES

Overzicht van recensies uit seculiere en christelijke vak- en dagbladen.      IMG_20170501_0001        IMG_20170519_0001