Gezondheid + Leefstijl

OVER RIJBEWIJSVERLENGING, BOEZEMFIBRILLEREN EN BOEKWEIT (11/1/2022)

In april hoop ik DV 74 jaar te worden en in het jaar dat volgt moet ik medisch worden gekeurd voor mijn rijbewijsverlenging. Volgens de jaarlijkse controle door de cardioloog is de situatie van mijn hart (boezemfibrilleren) stabiel en ik leef zonder noemenswaardige beperkingen. Dat vereist wel een gedisciplineerde en gezonde leefstijl. Ik begin iedere dag met bezinning en een serie oefeningen. Na een gezond ontbijt van haver met vruchten en lijnzaadolie heb ik een vaste looproute van ongeveer 40 minuten. Ik rook of drink niet en boodschappen doe ik lopend of per fiets. De maaltijden die ik bereid zijn gezond en verantwoord, dus veel biologisch en verse groenten en fruit. Vier keer in de week eet ik vlees of vis, verder vegan. Dat bewaken van mijn leefstijl geeft voldoening en  rust. Piekstress is echter mijn ‘achilleshiel’.

Stress

Als mantelzorger heb ik regelmatig te maken met piekstress. Overbelasting en stress leiden dan tot spanningsklachten en slaaptekort en om een goede balans te houden moet ik alle zeilen bijzetten. Er zijn situaties dat de draaglast zo hoog is, dat die de draagkracht overstijgt. Vaak is er dan een opstapeling van belastende factoren. Persoonlijkheid, aanleg en leeftijd kunnen een rol spelen, maar ook omgevingsfactoren zoals de gezinssituatie, werk of lichamelijke belasting die verband houdt met leefstijl (ongezonde voeding, onvoldoende beweging, roken etc.).

De maatschappelijke ontwrichting door corona raakt ook mij. Ik reis minder met de trein en het NS-abonnement ligt stoffig in een lade, waardoor het aantal keuzedagen opstapelt. De maandelijkse treinuitjes naar familie of voor een museumbezoek zij al bijna twee jaren uitgesteld. Corona beproeft je vermogen tot flexibiliteit en aanpassing en juist dan is het cruciaal om een goede levensbalans aan te houden. Het probleem is dat op dit moment ‘de halve wereld’ lijdt onder de pandemie.

Muziek als stress reducerende uitlaatklep

Muziek is voor mij een goede uitlaatklep. Ik speel dagelijks een half uur op mijn elektrische gitaar. Een scherpe gitaarsolo lucht op. Eten bereiden vind ik ook ontspannend. Vanmiddag stond er een biologische boekweitpannenkoek met appel op het lunchmenu. Boekweit schijnt volgens kenners positief te zijn voor regulering van de bloeddruk, dus goed voor het hart. Maar alleen al de bereiding van natuurlijke voeding is heilzaam door het contact met de producten en het besef dat de Schepping indrukwekkend is en ook in coronatijd helend kan werken en wellicht het immuunsysteem kan versterken.

Foto:  Boekweit in bloei in groentetuin De Groentehof te Leidschendam. Martien Gaalen/Nationale Beeldbank

Bron: ‘Handboek Stresshantering voor managers’. Hans van Krimpen. Uitgeverij Van Gorcum, Assen/Maastricht  1989

—————-

DE VALPREVENTIEWEEK 2021

De week van 27 september tot en met 3 oktober 2021 was uitgeroepen tot de Wee k van de Valpreventie. Ik schreef er een ingezonden stuk over voor de Hoogeveensche Courant dat ook is geplaatst. Zie hieronder. Bronnen zijn in de tekst verwerkt. 

Maandag 27 september was de start van de ‘valpreventieweek 2021’ die duurt tot en met 3 oktober. Een initiatief van VeiligheidNL samen met landelijke partners en lokale (zorg)professionals. Doel is om aandacht te vragen voor bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. In het persbericht wordt de noodklok geluid. Valpreventie kan en moet structureel worden aangepakt. Valgevoeligheid en ongevallen vormen een snel groeiend probleem bij ouderen. Volgens de website belanden er iedere dag 282 ouderen (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp (SEH), wat betekent dat er gemiddeld iedere 5 minuten een oudere op de eerstehulpafdeling komt na een valongeval. Dat is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn, zoals we ervaren in ons gezin. Mijn echtgenote is de afgelopen jaren diverse malen gevallen. Noodgedwongen moesten we daarom aan valpreventie doen. Via de zorgverzekeraar werd een personenalarmering geïnstalleerd. Zowel binnenshuis als buiten verplaatst zij zich uitsluitend met een rollator. Grote meubelen zijn verplaatst of weggedaan, zodat ze vrij baan heeft in het appartement. Zelfs dan blijft het uitkijken, want er zijn altijd momenten van impulsiviteit waarbij zich een valrisico voordoet. Het heeft ook gevolgen voor de mobiliteit. Dat onze bevolking vergrijst is een gegeven. Dat houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de afgelopen decennia is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 19,5%. Er is ook sprake van ‘dubbele vergrijzing’, dat inhoudt dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2020 waren er bijna 824.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,7% van de bevolking. Van de 65-plussers was bijna een kwart ouder dan 80 jaar (cijfers CBS). In de trendscenario’s van recente Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV), komt naar voren dat het aandeel van de uitgaven aan zorg voor 65-plussers stijgt van 44 procent in 2015 naar 59 procent in 2040. Van alle zorgsectoren stijgen de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst (bron: VTV 2018 Scenario Zorguitgaven). We willen allemaal kwalitatief goede zorg behouden. Als valpreventie kan bijdragen aan het beheersbaar houden van de zorgkosten en ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is het een onderwerp dat in ons aller belang niet mag worden genegeerd.

CORONA EN DE PLACENTA

Mijn belangstelling voor de placenta en de reden ervoor is bij veel bezoekers van deze website wel bekend.  Door de verbeterde onderzoeksmogelijkheden naar de placentafunctie wordt steeds meer duidelijk over het belang van dit tijdelijke orgaan, waar iedere wereldburger ooit van afhankelijk is geweest.  Onlangs werd melding gemaakt van nieuw Nederlands onderzoek over de gevolgen van corona voor de placenta. Corona kan de placenta binnendringen en kapotmaken waardoor baby’s in levensgevaar kunnen komen. Een vrouw maakte het mee tijdens haar zwangerschap.  Ze was 33 weken zwanger toen ze haar  baby opeens niet meer voelde. ‘Mijn placenta bleek helemaal verkalkt en grijs.’ Nadat het snel bergafwaarts met het kindje bewoog het op een gegeven moment helemaal niet meer.  Op een dag bewoog het bijna helemaal niet meer. In het ziekenhuis kreeg ze na een paar onderzoeken een verontrustende boodschap. “De arts zei tegen haar: je kindje krijgt geen zuurstof meer, we gaan het nu halen.” Het verhaal wordt bevestigd door nieuw baanbrekend onderzoek van het Erasmus MC en het LUMC in Leiden, dat afgelopen week naar buiten kwam. Gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers deed onderzoek naar het effect van corona op zwangere vrouwen en stelt in een publicatie (zie bron): “We hebben geconstateerd dat het coronavirus bij zwangere vrouwen de placenta kan binnendringen en vervolgens de moederkant van de placenta volledig kapot kan maken”.

Dat de placenta voedingsstoffen en zuurstof naar de baby transporteert, heb ik in diverse publicaties beschreven. Als die stagneert is dat levensgevaarlijk voor het kind. Dat kan leiden tot zuurstoftekort, extreme nood of zelfs overlijden. Door een spoedkeizersnede uit te voeren kan een baby gered worden. Een niet goed functionerende placenta kan grote gevolgen hebben voor de prenatale en neonatale fase van een foetus/baby, maar ook gevolgen hebben voor de fysieke en geestelijke gezondheid op latere leeftijd. 

Bronnen: Website  Erasmus MC, Maud Kok, 26-08-2021 ‘Coronavirus kan ongemerkt placenta van zwangere aantasten’. Bij een aantal vroeggeboortes in de eerste en tweede golf blijkt de placenta aangetast. Onderzoekers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekten een ‘placentaire Covid-19 handtekening’. Het lastige: aan het ziekteverloop van de moeder is niets op te merken en op de echo is niets te zien. Gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers: ‘Het is belangrijk dat zwangeren zich laten vaccineren om zichzelf en hun ongeboren kind te beschermen.’

Website RTL Nieuws 26-08-2021 ‘Kapotte placenta door corona: ‘Mijn kindje lag als een zoutzak in mijn buik’ RTL website 27/8/21

Zie ook de diverse publicaties daarover van mij op deze website: CM_PETI (jaapspaans.nl)   en   –Mijn EU petitie over placenta onderzoek | Jaap Spaans 

MINIMALISEREN EN CONSUMINDEREN

Onlangs las ik in de weekeindbijlage van de Telegraaf (30/5/21) enige ervaringen van mensen met minimaliseren. Vanuit een bepaalde onvrede met hun huidige levenswijze, sloegen deze vrouwen een andere weg in. Een van hen ging met echtgenoot wonen in een tiny house, anderen gingen ontspullen en consuminderen. Minimaliseren betekent verkleinen of kleiner maken en ontspullen staat voor een soberder leefstijl. Zeg maar de bezem halen door onnodige bezittingen. Het artikel sprak mij sterk aan, omdat ik de laatste jaren nadrukkelijk ben bepaald bij de complexiteit van het leven, de overrompeling door digitalisering met wekelijkse updates en het gevoel daardoor te worden gemanipuleerd. Ik ben 73 jaar en merk in het seniorencomplex waar ik met mijn vrouw woon, dat veel ouderen de veranderingen niet kunnen bijbenen. Zorgen zijn er over het verdwijnen van overschrijvingsformulieren en wantrouwen t.a.v. internetbankieren, de energietransitie die voor velen grote gevolgen heeft voor de leefomgeving, de golf aan informatie die burgers overspoelt en de gevolgen van de coronapandemie die leidde tot een stuwmeer van ongebruikte keuzedagen voor senioren en de vraag of het normale treinreizen ooit nog zal terugkeren.

 Minimaliseren betekent weliswaar verkleinen, maar je vergroot er juist het overzicht mee. En dat is voor mij pure noodzaak, zowel fysiek als mentaal. Bij het ouder worden kan de afhankelijkheid van anderen toenemen. Rommel en tijdverspilling door het zoeken naar van alles en nog wat vreten tijd en energie en een goed overzicht is van groot belang. Juist in moeilijke levensfasen en bij dreigende overbelasting is het belangrijk om goede prioriteiten te stellen. Weg dus met al die ballast die in de loop der jaren is vergaard, de ontelbare pennen waarvan de inkt is opgedroogd, de krantenknipsels die in de loop der jaren zijn gearchiveerd, de vele boeken die ooit in een opwelling zijn gekocht om nooit gelezen te worden en de cd’s die door de opkomst van you tube en muziekzenders nog maar zelden worden afgespeeld. Ik zou de lijst kunnen uitbreiden. Ik hoop DV uiterlijk eind van dit jaar te zijn uitgeminimaliseerd om mij dan volledig te richten op de prioriteiten zoals mantelzorg voor twee zieke gezinsleden, dagelijks te bewegen, opbouwende lectuur en literatuur te lezen, meer te genieten van de natuur, een half uur dagelijks gitaar te spelen zonder mij te laten ontmoedigen door een beginnende artrose, opbouwende gesprekken te voeren en last but not least…… gezonde maaltijden te bereiden want goede voeding is van cruciaal belang bij het aging proces (ouder worden). Foto’s familiearchief: ‘Veel ouderen hebben door corona een stuwmeer aan keuzedagen opgebouwd’ en ‘rust in de natuur, hert op de Hoge Veluwe’.

OVERBELASTING EN MANTELZORG

Het is een onderwerp waar weinig over wordt gesproken. Overbelasting door mantelzorg. Mantelzorg is hulp en ondersteuning die aan een hulpbehoevende wordt verleend door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp. (Definitie Sociaal cultureel planbureau). Het is de zorg die de ontvanger van de zorg als een mantel omhult. Het komt nogal idealistisch over, maar in de praktijk verloopt het niet altijd vlekkeloos. Mantelzorg kan bij bepaalde diagnoses decennia lang duren en bij kortere duur de mantelzorger overbelasten. Niet alleen door de fysieke ondersteuning die je als mantelzorger geeft, maar ook door de mentale belasting. Ik ken diverse situaties waarbij sprake is van een erfelijke aandoening bij meerdere familie- of gezinsleden. Dan is er vaak een complexe opstapeling van factoren. Miljoenen burgers verlenen mantelzorg en door de vergrijzing neemt dat aantal toe. Velen ervaren mantelzorg als een opdracht of wellicht verplichting, waarbij ook levensbeschouwelijke aspecten een motivatie kunnen zijn. Nederland kan niet zonder de miljoenen mantelzorgers. 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers. 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp en 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers). Info van de website Mantelzorg.nl Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? – Mantelzorg

Boodschappen doen en koken is onderdeel van mijn taak als mantelzorger. Ooit werkte ik in Canada in de horeca en mijn interesse ervoor komt door de omstandigheden weer wat boven drijven. Ik heb een 2e betaalbare maaltijd gemaakt van overwegend  biologische producten. Courgette met kaas, gebakken aardappels, broccoli, Vega balletjes (niet bio) witlofsalade en rucola met tomaat, zuur (augurk is niet bio), een likje mayo en toetje. Kosten voor 2 personen rond 6 euro en natuurlijk de tijd die erin geïnvesteerd moet worden. Maar dat kan ontspanning zijn (Foto: Jaap Spaans).

 DE INVLOED VAN EEN HARTRITMESTOORNIS OP MIJN LEVEN

In april ben ik 73 jaar geworden  Een leeftijd die ik niet had gedacht te kunnen halen, nadat ik zestien jaar geleden werd getroffen door een hartritmestoornis. In een voor mij toch al ingewikkelde tijd, werd het leven volledig op zijn kop gezet. Hoe het allemaal kon gebeuren ga ik hier niet beschrijven. Belangstellenden verwijs ik naar het boekje dat ik hierover publiceerde in 2007 ‘Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde’. Aangezien mijn boeken niet meer leverbaar zijn kan het gratis worden gedownload. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een spreekwoord of gezegde, volks- en tegeltjeswijsheid dus, die belangrijke lessen leren over de belangrijke functie van ons hart. Onze motor die we zo graag draaiende houden. HoeHartritmestoornisLevenVeranderde

Terwijl mijn hart de afgelopen jaren gestaag en ‘onvermoeibaar’ honderden miljoenen slagen maakte, heb ik op deze website twee vervolgpublicaties geplaatst over de stand van zaken in 2019 en 2017. Oordeelt u zelf:  -536.112.000 hartslagen na de diagnose. Hoe gaat het nu? | Jaap Spaans  en -440.000.000 hartslagen na de diagnose: Hoe gaat het nu? | Jaap Spaans . Door veel over het onderwerp te lezen, diepgaand aan zelfbeoordeling en omgevingsanalyse te doen en  dankzij ervaringen die ik heb opgedaan in en buiten het medische traject dat ik tot op de dag van vandaag doorloop, heb ik kostbare levenslessen geleerd. Die wil ik graag met de lezers delen. Het aantal hartklachten vooral ritmestoornissen neemt epidemische vormen aan door een opstapeling van persoonlijke, genetische en maatschappelijke factoren. Bij deze korte introductie geen foto van een hart, bloeddrukmeter of een intensive care zaal, maar van een van mijn gitaren die op veel gebieden heling en inzicht heeft gegeven.

Een dagelijkse dilemma voor veel mensen, met name degenen met hartklachten: Wat is beter voor mijn hart?  Verzwolgen worden door de groeiende informatie overlast, ontspanning /muziek of wellicht een verantwoord evenwicht? Foto Jaap Spaans. Met mijn akoestische gitaar in de rustgevende natuur.

EMBRYO AND LATER HEALTH: HET GROOTSCHALIGE ROTTERDAMSE ONDERZOEKSPROJECT GENERATION R 

 In Rotterdam loopt al vele jaren het indrukwekkende project GENERATION R. Centraal staat bij dit onderzoek de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kan men onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Men is daarbij op zoek naar factoren die van invloed zijn op gezondheid en ontwikkeling van moeders en hun kinderen. Bij Generation R (2001-heden) en Generation R Next (2017 gestart) zijn twee groepen mensen die worden gevolgd moeders en kun kinderen. Kinderen worden gevolgd van de vroege zwangerschap tot de jong volwassenheid. De komende jaren staan in het teken van de vervolgmetingen bij kinderen en ouders.

 Vanuit mijn belangstelling voor de functie van de placenta en de mogelijke gevolgen van placentastoornissen op de ontwikkeling van kinderen, Fascineert dit onderzoek mij. Over de reden schreef ik een boek, Het Placenta Mysterie (boek is niet meer leverbaar) en diende een petitie over het onderwerp in bij het Europees Parlement. PETI laatste antwoord EC Nederlands Die zorgvuldige procedure duurde bijna  2 jaren en werd medio 2020 afgerond. Een van de voorbeelden die n.a.v. mijn petitie door de Europese Commissie aan het Europarlement werd aangehaald, was het door de EU gefinancierde project Embryo and Later Health, waarvan  Generation R een van de praktische uitwerkingen is. Afsluitende mail aan Europarlement met hun slotreactie

Ontwikkelingsstoornissen

 In mijn gezin werd bij mijn echtgenote een chronische ziekte vastgesteld, waarbij placentastoornissen een belangrijk symptoom zijn en dat is goed gedocumenteerd in talrijke bronnen. Door onverklaarbare ontwikkelingsstoornissen bij een gezinslid, werden we nadrukkelijk bepaald bij de mogelijke ingrijpende gevolgen van placentastoornissen. Bronnen leerden mij al snel dat er decennia geleden nauwelijks gedegen onderzoek naar de placentafunctie tijdens de zwangerschap mogelijk was gezien de risico’s. De laatste twee decennia is dat sterk verbeterd en Generation R, mogelijk gemaakt met Europese subsidie, is daarvan een indrukwekkend voorbeeld. Uit ervaring, bijvoorbeeld in het lotgenotencontact, weet ik dat veel ouders die worden geconfronteerd met ziekte of ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, met vragen rondlopen en zelfs schuldgevoelens. Dit omvangrijke onderzoek kan een doorbraak beteken in de visie op deze problematiek. Hoewel ik medisch-wetenschappelijk een leek ben, maar wel ervaringsdeskundige die veel bronnen over dit onderwerp heeft onderzocht, is het mijn overtuiging dat de oorzaken van ziekte complex zijn, waarbij de wisselwerking tussen genetische factoren en omgevingsfactoren van invloed zijn. Omgevingsfactoren bedoel ik dan breed en omvat belangrijke aspecten voor iemands ontwikkeling, zoals sociale omstandigheden, leefstijl, opvoeding, school en kerk, om maar enige belangrijke levensaspecten te benoemen.  

Bronnen 

-Persbericht Erasmus Medisch Centrum, 8 september 2014. ‘Test zwangere op psychische problemen’. -Persbericht Erasmus Medisch Centrum, 6 maart 2012. ‘Antidepressiva tijdens zwangerschap nadelig voor baby’. -Persbericht Erasmus MC, 24 januari 2014. ‘Eerste trimester zwangerschap moet meer aandacht krijgen’. -Persbericht Universiteit van Tilburg, 10 december 2013. ‘Goed ouderschap al in de zwangerschap te voorspellen’. -Onderzoeksresultaten gepubliceerd op de website van Generation R, een project waarbij 10.000 Rotterdamse kinderen worden gevolgd. November 2014. -Algemeen Dagblad, 24 januari 2014. ‘Eerst gezond en dan pas zwanger’. -Info van de website van de Keck School of Medicine of USC, 20 april 2011. ‘Babies developing Brains Fed By Placenta Not Mom’ en ‘USC Research Shows Critical Role of Placenta in Brain Development’. -Het Hongerwinter Onderzoek. Website www.hongerwinter.nl-‘Een Golf van Geweld’. Pagina’s 60 en 107. Uitgave: Jaap Spaans, 1999. -‘Erfgenamen van een lege maag’. Publicatie van Cora Aalfs op
de website van het Academisch Medisch Centrum AMC, 1 september 2008. -Nature, 22 juli 2014 ‘Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci’. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. -Actualiteitenprogramma EenVandaag, 18 juli 2014. ‘Nieuwe kijk op schizofrenie door genetisch onderzoek’.
-Nature Publishing Group. ‘Schizophrenia: Genesis of a complex disease’. Jonathan Flint & Marcus Munafo, 24 juli 2014.-HP De Tijd, 26 juli 2014. ‘Wetenschappers ontdekken meer
dan honderd schizofrenie-genen’.