PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 73 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek

                                NIEUW OP DE PAGINA GEZONDHEID + LEEFSTIJL: 

‘RIJBEWIJSVERLENGING, BOEZEMFIBRILLEREN EN BOEKWEIT’

Jaap Spaans Gezondheid + Leefstijl 

———–

NIEUW: HEIMWEE NAAR DE JAREN ZESTIG

–HEIMWEE NAAR DE JAREN ZESTIG | Jaap Spaans

————-

RECENT: Beknopte analyse van het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met ingrijpende conclusies. Daarin wordt vanuit de WRR expertise onderbouwd, welke grote uitdagingen de zorgsector te wachten staat als de huidige groei doorzet. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat: 

‘Kiezen voor houdbare zorg’

–HOE HOUDBAAR IS DE ZORG IN DE TOEKOMST? | Jaap Spaans

———–

RECENTE PUBLICATIE

EVALUATIE KANTELDECENNIUM

Artikelen | Jaap Spaans 

Het verdient aanbeveling eerst mijn publicatie uit 2017 te lezen:  -Zijn Europa en de wereld crisisbestendig? | Jaap Spaans

———–

 

     

 

 

 

 

Foto’s:  Boekweit in bloei. Martien Gaal Nationale Beeldbank (NBB). Burgerzaal Paleis op de Dam: Atlas draagt de wereld. Barbara  Brolsma NBB. (Beeld staat ook op het dak). Vrouwe Justitia, Picture Partners, Nationale Beeldbank.   Uitreiking boek Een Golf van Geweld aan de Haagse burgemeester Deetman, familiearchief (1999). 

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek   

Kijk hier foto’s die  onze kleindochter maakt ROSALIE HAM FOTOGRAFIE – Home

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.