PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 76 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

NIEUW: KWALITEIT IN DE ZORG. Een verhelderend gesprek op de markt

–KWALITEIT IN DE ZORG: een verhelderend gesprek op de markt | Jaap Spaans

RECENT GEPLAATST: 

–CANADA en de naoorlogse emigratie | Jaap Spaans

–FLOWER POWER EN DIENSTPLICHT | Jaap Spaans

–MIJN PETITIE AAN TWEEDE KAMER OVER CYBERVEILIGHEID | Jaap Spaans  

–Lees ook het antwoord van de Kamercommissie DIZA op de petitie van 25 april 2024 PETITIE CYBERVEILIGHEID ANTWOORD KAMERCOMMISSIE DIZA

Op 8 februari 2024 overleed mijn lieve vrouw DIENEKE in een verzorgingshuis aan complicaties van de ernstige spierziekte Myotone Dystrofie. De laatste jaren van haar leven waren moeilijk. Niet omdat de zorg slecht was, maar het voortdurend inleveren van levenskwaliteit, de vele valpartijen die leidden tot complicaties als toenemende spierzwakte en bloedingen en daardoor de groeiende afhankelijkheid als gevolg van haar aandoening, vond zij als zelfstandige vrouw moeilijk. Op 15 februari 2024 is zij begraven op een natuurbegraafplaats. De dankdienst voor haar leven was indrukwekkend. 

Foto: Herinnering aan de mooie tijd dat ik Dieneke ontmoette. Ze werkte op de arbeidstherapie van de instelling voor verstandelijk gehandicapten ‘s-Heerenloo in Ermelo, waar ik in 1969 een opleiding volgde aan de School Reserve Officieren en Kader Infanterie.

OUDERE PUBLICATIES

 –Dwangwetgeving in de GGZ. Begin juni verscheen er op deze site een publicatie over de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zie –DWANGWETGEVING GGZ | Jaap Spaans  

Het toonaangevende vakblad voor juristen ‘Nederlands Juristenblad’ plaatste mijn casus op 7 juli 2023 in het blad en in de week van verschijning tevens op de website zie: njb.nl/blogs/crisissituatie-in-een-wooncomplex-met-sociale-huurwoningen-voor-senioren/

 

 

Uitreiking in 1999 van mijn boek EEN GOLF VAN GEWELD aan oud-burgemeester Deetman van Den Haag en voormalig minister. 

 

Download gratis: Danny boekje website

Meer foto’s over Danny’s leven 

Foto’s – Anders Maar Uniek

Bekijk het filmpje over MD1 Door MD – YouTube

 Snorfiets geschilderd door DAAN SPAANS

 De eerste reacties op Danny wijzen uit dat er veel interesse en belangstelling is voor gentherapie bij Myotone Dystrofie type 1. Hierbij de link die verwijst naar de belangrijke publicatie daarover  in De Spierkrant van december 2022 https://view.publitas.com/prinses-beatrix-spierfonds/spierkrant-december-2022-online/page/2-3

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.