Zie de PRIVACYVERKLARING onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 73 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

Net gepubliceerd Kantelhoofdstuk 8: 

‘INFECTIEZIEKTEN, OVERBEVOLKING EN GEZONDHEID‘ 

Ga direct naar de laatste publicaties Artikelen | Jaap Spaans

KANTELDECENNIUM-4-PERSBERICHT.jpg

NIEUW OP DE PAGINA GEZONDHEID EN LEEFSTIJL:

‘MINIMALISEREN EN CONSUMINDEREN‘ EN ‘OVERBELASTING EN MANTELZORG’

Publicaties (gratis download) | Jaap Spaans

LAATSTE BLOG: ‘RISICO’S GEZICHTSHERKENNING TE GROOT VOLGENS EU TOEZICHTHOUDERS’

ZIE BLOGPAGINA 

           

       

 

 

 

 

 

 

 1. Inleiding (Gepubliceerd 1/11/20)
 2. De wapenwedloop (Gepubliceerd 30/11/2020)
 3. De geopolitieke situatie. Macht. Big Power Politics. ( Gepubliceerd 1/1/2021)
 4. Digitalisering en de informatie overlast (Gepubliceerd 30/1/2021)
 5. Criminaliteit en rechtshandhaving (Gepubliceerd 10/3/2021)
 6. Economie en financiën (Gepubliceerd 10/4/2021)
 7. Klimaat, milieu en leefomgeving (Gepubliceerd 11/5/2021)
 8. Infectieziektes, (volks)gezondheid en overbevolking (Gepubliceerd 13juni 2021)
 9. De invloed van de (sociale) media (Gepland DV eind juli 2021)
 10. Alarmisme, Apocalyptiek en mondiale kernproblemen (core global risks)
 11. Mijn levensloop in een notendop
 12. Hoop voor de toekomst                                                                                       

Doel van bovenstaande publicatie ‘Het Kanteldecennium 2020-2030’ is om een aantal belangrijke mondiale kernproblemen, de zogenaamde core global risks, te analyseren in hun onderlinge samenhang en welke ethische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke dilemma’s deze kunnen oproepen. 

ANDERE RECENTE ARTIKELEN 

–KANTELDECENNIUM 4: Digitalisering en de informatieoverlast | Jaap Spaans

Foto Andre Weima

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s:  VROUWE JUSTITIE EN PROPORTIONALITEIT. Picture Partners, Nationale Beeldbank. Megacontainerschip Madrid Maersk komt aan op de Maasvlakte. Corine van Kapel Nationale Beeld Bank (NBB). Vingerafdruk: Koch Studios NBB. Foto’s : Jaap Spaans. Wegcontrole door bijzondere opsporingsdienst. Windmolenpark Eemshaven, Ziekenhuis met triagetent en Scanauto in winkelstraat.  Andre Weima: uitreiking boek Identificatie aan Kamerlid Arie Slob, 2006.

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 https://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/ /  Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.