Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 72 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

Net gepubliceerd:  Digitalisering en de informatie overlast

Ga direct naar de publicatie of lees eerst het persbericht van 1/2/21: KANTELDECENNIUM-4-PERSBERICHT.jpg

https://www.jaapspaans.nl/kanteldecennium-4digitalisering-en-de-informatieoverlast/

LAATSTE BLOG: ‘DE DOKWERKER’ 21/1/2021

ZIE BLOGPAGINA

LAATSTE ARTIKEL OP PAGINA GEZONDHEID ‘Embryo and later health’  

‘2020 – 2030 Het Kantel Decennium’

Dit digitale ‘boek’ verschijnt  vanaf 1/11/20 op de pagina ‘Artikelen’ van deze website. Maandelijks zal er rond de 1e van de maand een hoofdstuk worden toegevoegd. 

         

       

 

 

 

 

 

 1.  Inleiding (Gepubliceerd 1/11/20)
 2. De wapenwedloop (Gepubliceerd 30/11/2020)
 3. De geopolitieke situatie. Macht. Big Power Politics. ( Gepubliceerd 1/1/2021)
 4. Digitalisering en de informatie overlast (Gepubliceerd 30/1/2021)
 5. Criminaliteit en rechtshandhaving (Publicatie medio maart 2020)
 6. Economie en financiën
 7. Klimaat, milieu en leefomgeving
 8. Infectieziektes, (volks)gezondheid en overbevolking
 9. De invloed van de (sociale) media
 10. Alarmisme, Apocalyptiek en mondiale kernproblemen (core global risks)
 11. Mijn levensloop in een notendop
 12. Hoop voor de toekomst                                                                                       

Doel van bovenstaande publicatie is om een aantal belangrijke mondiale kernproblemen, de zogenaamde core global risks, te analyseren in hun onderlinge samenhang en welke ethische en levensbeschouwelijke dilemma’s deze kunnen oproepen. 

ANDERE RECENTE ARTIKELEN 

Op deze website is een nieuwe pagina gestart over GEZONDHEID

Hierop worden artikelen geplaatst die te maken hebben met bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en leefstijl. De eerste publicatie gaat over het omvangrijke onderzoek Embryo and Later Health van het Erasmus MC en GenerationR mogelijk gemaakt met EU-subsidie en waaraan ook aandacht is besteed in mijn petitie aan het Europarlement gelet op antwoorden van de Europese Commissie over placenta onderzoek in de EU.

         Embryo and later health

                               Publicaties (gratis download) | Jaap Spaans

Wisselwerking tussen lichaam en geest

–Wisselwerking tussen lichaam en geest

Foto’s hierboven.   Wandplaat bloedsomloop biologie. Ben Stockphotos Nationale Beeldbank (NBB).  Wereldbol Jan Kok NBB. Vingerafdruk Koch Studios NBB. Foto’s : Jaap Spaans. De Wapenwedloop en Scanauto in winkelstraat. Embryo deelontwerp omslag van mijn boek over genetica: Douglas Design.

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 https://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/ /  Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.