PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 74 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

LAATSTE NIEUW BERICHT: DE DOEMSCROLLER

                                                                 –DE DOEMSCROLLER | Jaap Spaans

Volgens de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal staat het begrip ‘DOEMSCROLLEN’, voor het online van het ene naar het andere negatieve nieuwsbericht scrollen. Het is afgeleid van het Engelse begrip doomscrolling.

 

Download hieronder gratis het boekje

Danny boekje website

Meer foto’s over Danny’s leven 

Foto’s – Anders Maar Uniek

Bekijk ook het filmpje over MD1

Door MD – YouTube

 

De eerste reacties op Danny wijzen uit dat er veel interesse en belangstelling is voor gentherapie bij MD. Hierbij de link die verwijst naar de belangrijke publicatie daarover  in De Spierkrant van december 2022 https://view.publitas.com/prinses-beatrix-spierfonds/spierkrant-december-2022-online/page/2-3

Publicaties die ik reeds plaatste over zorg, leefstijl en gezondheid.

=GENERATION R: Een fascinerend gezondheidsproject | Jaap Spaans

–MAAKBAARHEID, WETENSCHAP EN GELOOF | Jaap Spaans

–VOOR- EN NADELEN VAN PROFIELEN | Jaap Spaans

–HEIMWEE NAAR DE JAREN ZESTIG | Jaap Spaans

–HOE HOUDBAAR IS DE ZORG IN DE TOEKOMST? | Jaap Spaans

–HOE WE WORDEN KLAARGESTOOMD VOOR HET DIGITALE TIJDPERK | Jaap Spaans

Resultaten van de enquête over genetica die in 2004 werd gehouden onder ongeveer 100 christenen, waaronder voorgangers, dominees, publicisten, leden van de Tweede Kamer, christelijke organisaties en andere. Zie pagina Artikelen rechterkolom onderaan.  

 

Links boekuitreiking ‘Een Golf van Geweld’ aan (oud)-burgemeester Deetman van Den Haag

 

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

 

 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.