PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 75 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

LAATSTE PUBLICATIE–GROEIENDE KRITIEK OP GGZ-DIAGNOSESYSTEEM DSM | Jaap Spaans

In de samenleving is brede zorg over de toekomst. Recente onderzoeken wijzen uit dat vooral jongeren onder zware druk staan als gevolg van de vele complexe ontwikkelingen in de samenleving en hun toekomstperspectief. 

In dat licht bezien is het niet uitgesloten dat de maatschappelijke problemen zullen leiden tot een groeiende hulpvraag binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Belangrijke vraag in dat verband is hoe groot het vertrouwen is in het diagnose- en classificatiesysteem. Wat betekent de groeiende kritiek van deskundigen  op het veel toegepaste classificatiesysteem DSM? Lees de publicatie hierover: –GROEIENDE KRITIEK OP GGZ-DIAGNOSESYSTEEM DSM | Jaap Spaans

MEER RECENTE PUBLICATIES

Hoe mijn ouders de Tweede Wereldoorlog doorstonden (november 2023) –HOE MIJN OUDERS DE TWEEDE WERELDOORLOG DOORSTONDEN | Jaap Spaans

 Excessen van de Eerste Wereldoorlog zoals shellshock en oorlogsneurose (oktober 2023)Lees de publicatie op de pagina ‘Artikelen. –SHELL SHOCK EN OORLOGSNEUROSE | Jaap Spaans

Foto Jaap Spaans: Bloemen in een ‘vaas’ te weten een granaathuls uit WO1. Het symboliseert de hoop dat er ooit een einde zal komen aan de gebrokenheid waarvan oorlogen en geweld uitingen zijn. 

 

Stress slaat genadeloos toe in alle sectoren van de samenleving en neemt epidemische vormen aan. Een hoogleraar pleit voor een Deltaplan tegen stress. Als het over stress gaat is het onvermijdelijk dat je uitkomt bij leefstijl, karakter zoals coping gedrag (omgaan met), zingeving en levensbeschouwing.  Lees de publicatie: –KLIMAATSTRESS EN ALARMISME | Jaap Spaans

ANDERE RECENTE PUBLICATIES

–GGZ: DIAGNOSTIEK IN BEWEGING GGZ: DIAGNOSTIEK IN BEWEGING | Jaap Spaans

–Dwangwetgeving in de GGZ. Begin juni verscheen er op deze site een publicatie over de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze dwangwetgeving is ingegaan in 2020, maar na een uitgebreide evaluatie leert de praktijk dat er problemen zijn zowel rond de implementatie van de wetgeving als de uitvoering. Ik heb ook een uitgebreide casus opgesteld die eind juli zal worden gepubliceerd als de reacties binnen zijn. –DWANGWETGEVING GGZ | Jaap Spaans

Het toonaangevende vakblad voor juristen ‘Nederlands Juristenblad’ plaatste mijn casus op 7 juli 2023 in het blad en in de week van verschijning tevens op de website zie: njb.nl/blogs/crisissituatie-in-een-wooncomplex-met-sociale-huurwoningen-voor-senioren/

Groot was het aantal reacties dat ik ontving op de Casus dwangwetgeving in de zorg: CASUS Overzicht reacties augustus 2023 CASUS REACTIES Augustus 24

Jaap Spaans beschrijft een trieste situatie rond de Wet zorg en dwang – Regionieuws Hoogeveen

–2023: ZOMER VAN NATUURRAMPEN | Jaap Spaans 

Download gratis: Danny boekje website

Meer foto’s over Danny’s leven 

Foto’s – Anders Maar Uniek

Bekijk het filmpje over MD1 Door MD – YouTube

 Snorfiets geschilderd door DAAN SPAANS

 

                                                   

De eerste reacties op Danny wijzen uit dat er veel interesse en belangstelling is voor gentherapie bij Myotone Dystrofie type 1. Hierbij de link die verwijst naar de belangrijke publicatie daarover  in De Spierkrant van december 2022 https://view.publitas.com/prinses-beatrix-spierfonds/spierkrant-december-2022-online/page/2-3

Publicaties die ik reeds plaatste over zorg, leefstijl en gezondheid

–Hoe houdbaar is de zorg in de toekomst? | Jaap Spaans

–HOE WE WORDEN KLAARGESTOOMD VOOR HET DIGITALE TIJDPERK | Jaap Spaans

 

Links boekuitreiking ‘Een Golf van Geweld’ aan (oud)-burgemeester Deetman van Den Haag. 1999

 

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

 

 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.