PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 75 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

Begin juni verschijnt er een publicatie over de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wetgeving is ingegaan in 2020, maar na een uitgebreide evaluatie wijst de praktijk uit dat er problemen zijn zowel rond de implementatie van de wetten en de uitvoering.

NET VERSCHENEN

Gebruik van scankassa’s neemt toe terwijl gebruik van kassa’s waar ook contant kan worden betaald wordt ontmoedigd. Onlangs werd bekend dat het aantal diefstallen daardoor sterk is toegenomen. In dezelfde periode stelde de Consumentenbond vast dat het aantal fouten op kassabonnen sterk is gegroeid. Wat is diefstal en wat niet? Lees mijn laatste bericht. Daarin leg ik uit wat diefstal is in juridische zin en ga ik in op de vraag hoe het zit met het gebruik van scanners in supermarkten –SCANKASSA’S, DIEFSTAL EN CONSUMENTEN MISLEIDING | Jaap Spaans  Zie ook de petitie die ik daarover in 2013 zond aan de Tweede Kamer 2e Kamer petitie Consumentenmisleiding _20230511_0001

Foto’s: Jaap Spaans 

    LAATSTE NIEUWE BERICHTEN:

–OVERPEINZING: DE TOESTAND IN DE WERELD | Jaap Spaans

–150 JAAR HOLLAND AMERICA LIJN | Jaap Spaans

–2023: VAN GOGH JAAR IN HOOGEVEEN | Jaap Spaans

Lees ook wat nieuwe inzichten uit 2020 leren over het psychiatrische ziektebeeld van Van Gogh 

Download hieronder gratis het boekje

Danny boekje website

Meer foto’s over Danny’s leven 

Foto’s – Anders Maar Uniek

Bekijk ook het filmpje over MD1 Door MD – YouTube

FOTO’S JAAP SPAANS. Snorfiets geschilderd door DAAN SPAANS

Muurschildering Hoogeveen gemaakt door: De Strakke Hand

                                                     

De eerste reacties op Danny wijzen uit dat er veel interesse en belangstelling is voor gentherapie bij MD. Hierbij de link die verwijst naar de belangrijke publicatie daarover  in De Spierkrant van december 2022 https://view.publitas.com/prinses-beatrix-spierfonds/spierkrant-december-2022-online/page/2-3

Publicaties die ik reeds plaatste over zorg, leefstijl en gezondheid.

=GENERATION R: Een fascinerend gezondheidsproject | Jaap Spaans

–MAAKBAARHEID, WETENSCHAP EN GELOOF | Jaap Spaans

–HOE HOUDBAAR IS DE ZORG IN DE TOEKOMST? | Jaap Spaans

–HOE WE WORDEN KLAARGESTOOMD VOOR HET DIGITALE TIJDPERK | Jaap Spaans

 

Links boekuitreiking ‘Een Golf van Geweld’ aan (oud)-burgemeester Deetman van Den Haag. 1999

 

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

 

 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.