Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 72 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

LAATSTE BLOG: WAS DE PANDEMIE TE VOORSPELLEN? ZIE BLOGPAGINA 

LAATSTE ARTIKEL OP PAGINA GEZONDHEID ‘Embryo and later health’  

Publicaties (gratis download) | Jaap Spaans

Belangrijk in deze tijd. Lees mijn publicatie uit De Oogst van 2012 over  De Verboden Kerstvrede: OogstWO1Kerstvrede2012 

‘2020 – 2030 Het Kantel Decennium’ 

Dit digitale boek zal vanaf 1 november 2020 verschijnen op de pagina ‘Artikelen’ van deze website. Maandelijks zal er rond de 1e van de maand een hoofdstuk worden toegevoegd. Dit zal worden aangeduid door de tekst ‘gepubliceerd op’  achter het betreffende hoofdstuk .  Na ieder hoofdstuk volgt een ‘kantelconclusie’

–KANTELDECENNIUM 3: De geopolitieke situatie, Macht, Big Power Politics | Jaap Spaans

 1. Inleiding (Gepubliceerd 1/11/2020).
 2. De wapenwedloop (Gepubliceerd 30/11/2020)
 3. De geopolitieke situatie. Macht. Big Power Politics. ( Gepubliceerd 1/1/2021)
 4. Digitalisering en de informatie overlast (Publicatie DV 1/2/2021)
 5. Criminaliteit en rechtshandhaving
 6. Economie en financiën
 7. Klimaat, milieu en leefomgeving
 8. Infectieziektes, (volks)gezondheid en overbevolking
 9. De invloed van de (sociale) media
 10. Alarmisme, Apocalyptiek en mondiale kernproblemen (core global risks)
 11. Mijn levensloop in een notendop
 12. Hoop voor de toekomst

Doel van bovenstaande publicatie is om een aantal belangrijke mondiale kernproblemen, de zogenaamde core global risks, te analyseren in hun onderling samenhang en welke ethische en levensbeschouwelijke dilemma’s deze kunnen oproepen. Lees ook het artikel, waarin ik uitleg wat de aanleiding is voor deze publicatie! Zie https://www.jaapspaans.nl/2020-2030-het-kantel-decennium/ 

ANDERE RECENTE ARTIKELEN 

Op deze website is een nieuwe pagina gestart over GEZONDHEID

Hierop worden artikelen geplaatst die te maken hebben met bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en leefstijl. De eerste publicatie gaat over het omvangrijke onderzoek Embryo and Later Health mogelijk gemaakt met EU-subsidie en waaraan ook aandacht is besteed in mijn petitie aan het Europarlement over placenta onderzoek 

Publicaties (gratis download) | Jaap Spaans

 

 

Wisselwerking tussen lichaam en geest

Dit onderwerp blijkt veel mensen bezig te houden, gelet op de reacties die ik ontving

 

Foto’s hierboven.   Wandplaat bloedsomloop biologie. Ben Stockphotos Nationale Beeldbank.  Wereldbol Jan Kok Nationale Beeldbank. Foto’s : Jaap Spaans. De Wapenwedloop en geopolitiek. Embryo deel ontwerp omslag van mijn boek over genetica: Douglas Design.

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 https://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Voor goede informatie over Corona met ook oog voor de ethische aspecten zie https://www.rudybrinkman.nl/krabbels/corona-faq/

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen;  Media en samenleving,  Historische gebeurtenissen.  Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!