Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 72 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. 

Laatste blog: Oorlogsburgemeester raakt ereburgerschap kwijt 20/9/2020

LAATSTE ARTIKELEN

 

OVER ‘DOR HOUT’ EN OF IK WELLICHT OOK DE HYPOCHONDER IN MIJ HEB

 

 

 

COMMUNICATIE: HOE BETROUWBAAR ZIJN VERKLARINGEN EN AAN WELKE EISEN MOET EEN VERKLARING VOLDOEN IN DE STRAFRECHTKETEN?

 

 

MIJN PETITIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER PLACENTA ONDERZOEK. ALLE INFO VANAF DE INDIENING TOT DE AFSLUITING. HET OMVANGRIJKE VERZOEK OM DE PETITIE TE ONDERBOUWEN ONTBREEKT I.V.M. PRIVACY REDENEN!

Hieronder de 1e link naar de publicatie op de pagina ‘Artikelen’ http://www.jaapspaans.nl/mijn-eu-petitie-over-placenta-onderzoek/

ZIE:  http://www.jaapspaans.nl/persbericht-nieuwe-fase-petitie-jaap-spaans-over-placenta-onderzoek-aan-europarlement/

en de slotreactie van het Europarlement zie: Afsluitende mail aan Europarlement met hun slotreactie

ZIE OOK:  PETI laatste antwoord EC Nederlands  

ZIE OOK OVERZICHT HIERONDER EERDERE PETITIES, ZOALS BIOMASSA, BIOMETRIE EN CYBERVEILIGHEID:

 PETITIES NATIONAAL DIVERSE ONDERWERPEN

 

WISSELWERKING TUSSEN

LICHAAM EN GEEST

   http://www.jaapspaans.nl/artikelen/ 

 

LAATSTE BLOGS: www.jaapspaans.nl/blog/

OORLOGSBURGEMEESTER RAAKT HET EREBURGERSCHAP KWIJT

EN

HOE DRUPPELIRRIGATIE DE WOESTIJN TOT BLOEI BRACHT

         

Foto’s hierboven.  Hartkamer in ziekenhuis. Betastock Nationale Beeldbank. Wandplaat bloedsomloop biologie. Ben Stockphotos Nationale Beeldbank.  Omslag mijn boek Het Placenta Mysterie. Jaap Spaans: Foto Dor Hout, Illustratie Communicatie. Downburst Hoogeveen en  dadelpalm in Israel. 

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 http://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving; Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen;  Media en samenleving,  Historische gebeurtenissen.  Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!