Zie de PRIVACYVERKLARING onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 73 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

Laatste ingevoegde onderwerp: Een docent godsdienst, filosofie en maatschappijleer op een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen, kreeg een berisping/waarschuwing van de directie omdat hij tijdens een les een Bijbeltekst uit Openbaring 13 had belicht in het licht van de  coronapandemie. Ik vond dat ver gaan en schreef een brief aan minister A. Slob om dit directiebesluit terug te draaien. Het zou goed zijn over dit beladen onderwerp eens een eerlijk en open maatschappelijk debat te houden. Het belang is groot. Wat schreef minister van Boxtel mij bijvoorbeeld over biometrische identificatie in het jaar 1999 en hoe is de situatie anno 2021? BIZAAntwoordVanBoxtelOpVraagBiometrie Zie de onderbouwde brief: Minister A. Slob open brief berispte docent

NIEUWE PUBLICATIES

ESSAY: ‘ONBEVATTELIJK’ 

Ga direct naar:  ESSAY ONBEVATTELIJK  en  Artikelen | Jaap Spaans 

EN

EVALUATIE KANTELDECENNIUM

Het verdient aanbeveling eerst mijn publicatie uit 2017 te lezen:  -Zijn Europa en de wereld crisisbestendig? | Jaap Spaans

 

 

     

 

 

 

 

     

       

Foto’s:  Burgerzaal Paleis op de Dam:: Atlas draagt de wereld. Barbara  Brolsma NBB. (Beeld staat ook op het dak). Vrouwe Justitia, Picture Partners, Nationale Beeldbank.  Gebouw voor Beeld en Geluid Nationale Beeld Bank NBB, The Editors.   Foto: Jaap Spaans. Wegcontrole door bijzondere opsporingsdienst.  Uitreiking boek Een Golf van Geweld aan de Haagse burgemeester Deetman (1999). Het onderwerp is actueler dan ooit.

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek   

Kijk hier foto’s die  onze kleindochter maakt ROSALIE HAM FOTOGRAFIE – Home

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/ /  Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.