Grondwet

PRIVACYVERKLARING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN 25 MEI 2018

Het beheer van deze website is een zuiver persoonlijke activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger in het algemeen werd en word bepaald. Er vindt geen verwerking plaats van persoonsgegevens. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en tevens de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er veel persoonlijke foto’s  zijn dan wel worden geplaatst.

Op deze pagina zullen publicaties worden geplaatst over grondwettelijke onderwerpen, die de doorsnee burger bezig houden