Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 72 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. 

LAATSTE ARTIKELEN

COMMUNICATIE: HOE BETROUWBAAR               ZIJN VERKLARINGEN?

Aan welke eisen moet een verklaring            voldoen in de strafrechtketen?

 

MIJN PETITIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER PLACENTA ONDERZOEK. ALLE INFO VANAF DE INDIENING TOT DE AFSLUITING

Hieronder de 1e link naar de publicatie op de pagina ‘Artikelen’ http://www.jaapspaans.nl/mijn-eu-petitie-over-placenta-onderzoek/

ZIE:  http://www.jaapspaans.nl/persbericht-nieuwe-fase-petitie-jaap-spaans-over-placenta-onderzoek-aan-europarlement/

en de slotreactie van het Europarlement zie: Afsluitende mail aan Europarlement met hun slotreactie

ZIE OOK:  PETI laatste antwoord EC Nederlands  ZIE OOK OVERZICHT EERDERE PETITIES, ZOALS BIOMASSA, BIOMETRIE EN CYBERVEILIGHEID:

 PETITIES NATIONAAL DIVERSE ONDERWERPEN

 

 

WISSELWERKING TUSSEN

LICHAAM EN GEEST

 

ALARMISME EN APOCALYPTIEK: verschillen en overeenkomsten 

   http://www.jaapspaans.nl/artikelen/ 

 

LAATSTE BLOGS:

RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2020

EN

HET CYBERSECURITYBEELD 2020

www.jaapspaans.nl/blog/  

Foto’s hierboven. Wandplaat bloedsomloop biologie. Ben Stockphotos Nationale Beeldbank.  Omslag mijn boek Het Placenta Mysterie. Greetje Klaasen-Roelfsema: donkere wolken boven een tulpenveld in Groningen. Jaap Spaans: Illustratie Communicatie. Cruciale infrastructuur in Eemshaven en foto Hervormde kerk in mijn geboorteplaats Voorburg.

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 http://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;   Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen;  Media en samenleving,  Historische gebeurtenissen.  Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!