Op deze persoonlijke website publiceer ik vanuit mijn christelijke levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. Daarbij zal de nadruk meer liggen op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Zie het meest recente artikel over de Eerste Wereldoorlog over  ‘SHELLSHOCK EN OORLOGSNEUROSE’. 

Vanaf medio mei 2018 zal deze website een verandering ondergaan, waarover u nog nader wordt geïnformeerd. 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van praktijkervaringen en onderzoek:  –Erfelijkheid (Genetica)  –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid   /  –De digitale samenleving  –Criminaliteit en cybercrime  /  –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof  /  –De positie van de overheid  –Grensoverschrijdende problemen  –Grondrechten Global issues   /  –Media en samenleving   /  –Historische gebeurtenissen

Ik ben 69 jaar, gepensioneerd  en moet om een aantal persoonlijke redenen andere prioriteiten stellen in het leven. Jarenlang schreef ik voor diverse christelijke bladen als De Oogst en Het Zoeklicht, maar inmiddels ben ik daarmee gestopt. Op bescheiden schaal vervul ik nog zondagse spreekbeurten in een aantal kerken en geloofsgemeenschappen en incidenteel een thema-avond.

In 2018 wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog (WO1) ook wel de Grote Oorlog genoemd, werd beëindigd. In een aantal publicaties zal ik hier in 2018 aandacht aan besteden. De rode klaproos is het symbool geworden van de herdenking aan WO1, maar wat is de symboliek ervan en waarom hechten veel mensen juist waarde aan de witte klaproos? Zie ook mijn publicatie De symboliek van de klaproos’ op de pagina ‘Overige publicaties’. Ik vind het van groot belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden?  

Schilderij hierboven: ‘Klaproos in oorlogsgebied’ gemaakt door Klaas Buikema in 2018. Onder deze illustratie zal ik dit jaar enige publicaties verzorgen  over  de Eerste Wereldoorlog en deze, afhankelijk van het onderwerp of de historische gebeurtenis, plaatsen op deze website of de website Bijbel en Overheid. Vanaf eind januari 2018 verschijnen enige inleidende publicaties over de persoonlijke redenen, dat ik in dit bijzondere herdenkingsjaar aandacht besteed aan onderwerpen als ‘oorlog’ en ‘geweld’ (zie onder artikelen).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De rode klaproos is een belangrijk symbool geworden. Over de witte klaproos is minder bekend

Foto: Rode en witte klaproos, Jaap Spaans