Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 71 jaar, gepensioneerd en vanuit mijn levensbeschouwing publiceer ik over actuele onderwerpen op de pagina ‘Artikelen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

BESLISSING EUROPARLEMENT OVER MIJN PETITIE VOOR CENTRALISERING PLACENTA-ONDERZOEK:  EuroparlementPETIVervolgtraject 

LAATSTE BLOG:  ‘SPANNINGSVELD PRIVACY EN RECHTSHANDHAVING’  

LAATSTE ARTIKEL (zie artikelen):

–536.112.000 hartslagen na de diagnose: Hoe gaat het nu?–

 

 

 

 

 

 

Foto: Ben Stockphoto’s Nationale Beeld Bank

 

 

Berekening aantal hartslagen in 17 jaar uitgaande van gemiddeld 60 hartslagen per minuut:
Minuut: 60    Uur: 3600     Etmaal: 86400     Jaar: 31.536.000 x 17 = 536.112.000 ruim een half miljard

Het Openbaar Ministerie publiceerde onlangs het Jaarbericht 2018. Hoe is het gesteld met de bestrijding van criminaliteit in ons land? Foto hacker: Nationale Beeldbank, Nancy Beijersbergen. Nationaal Monument tegen Geweld: Jaap Spaans 

–DE OVERHEID EN HET VOORZORGSBEGINSEL

–‘CRIMINALITEIT EN RECHTSHANDHAVING: ACTIE EN REACTIE’

–‘TRENDS 5: LEEGLOOP KERKEN EN BEHOEFTE AAN ZINGEVING’

–‘TRENDS 4: VAN BAYBYBOOMERS TOT MILLENIALS’

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!