Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 71 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. 

LAATSTE ARTIKEL

PANDEMIE:CORONAVIRUS EN DE SPAANSE GRIEP

 

 

   http://www.jaapspaans.nl/artikelen/ 

 

 

LAATSTE BLOG:

STAAN ONZE EENSGEZINDHEID EN ETHIEK ONDER DRUK?

www.jaapspaans.nl/blog/  

 

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ onder 8:  http://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Foto’s Jaap Spaans. Monument op de Oude Begraafplaats in Hoogeveen voor de 150 doden als gevolg van de Spaanse Griep in Hoogeveen. Tent voor de ingang van het Treant ziekenhuis Hoogeveen i.v.m. de Coronapandemie

Laatste informatie betreffende mijn petitie over placenta-onderzoek aan het Europarlement  http://www.jaapspaans.nl/persbericht-nieuwe-fase-petitie-jaap-spaans-over-placenta-onderzoek-aan-europarlement/ 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;   Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen;  Media en samenleving,  Historische gebeurtenissen.  Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!