Waarom deze vernieuwde website?

De opzet en indeling van deze website zijn gewijzigd. Ruim dertig jaar heb ik vanuit mijn levensbeschouwing analyses gepubliceerd over maatschappelijke onderwerpen als criminaliteit, privacy, overheidsbeleid, genetica en andere medisch-ethische kwesties, de situatie rond Israël etc. Sinds tien jaar gebruik ik daarvoor ook mijn website.

De tijd is rijp voor een koerswijziging. Ik ben nu 69 jaar en moet om een aantal redenen andere prioriteiten stellen. Jarenlang schreef ik voor diverse christelijke bladen als De Oogst en Het Zoeklicht, maar inmiddels ben ik daarmee gestopt. Op bescheiden schaal vervul ik nog zondagse spreekbeurten in een aantal kerken en geloofsgemeenschappen en incidenteel een thema-avond.

Bij de publicaties die ik in gedachten heb, zal de nadruk minder komen te liggen op analyses over maatschappelijke onderwerpen, maar meer op de persoonlijke aspecten daarvan. Onze complexe samenleving verandert in snel tempo, maar wat doen de vele veranderingen met ons als mens? Velen blijken het hoge tempo niet te kunnen bijhouden. Daardoor neemt de druk op veel burgers en gezinnen toe.

Mijn christelijke levensbeschouwing blijft het belangrijkste uitgangspunt, maar de praktijk leert dat mijn visie op bepaalde maatschappelijke onderwerpen ook voor andersdenkenden interessant kan zijn. We hebben als burgers immers allemaal te maken met medisch-ethische kwesties, overheidsbeleid en grondrechten, de druk op het zorgstelsel en de maatschappelijke gevolgen van grensoverschrijdende problemen als criminaliteit, veiligheid, milieu en migratie. De uitdagingen die op de mensheid afkomen zijn groot. De eerste publicaties hielden  verband met de herdenkingsdagen afgelopen mei. Daarom ook de foto van een klaproos. Lees ‘De symboliek van de klaproos’ op de pagina Overige Publicaties om de achtergrond van dat verhaal te kennen.

Op de website Bijbel en Overheid blijf ik regelmatig analyses publiceren over het overheidsbeleid in de ruimste zin van het woord. Tot de zomer van 2018 verschijnt op die site een reeks van 12 publicaties over ‘Leven in een digitaliserende samenleving’. Vier publicaties staan al op die website, nummer 5 verschijnt DV medio augustus 2017. 

 

 

 

Foto’s: Klaproos Jaap Spaans,  J.S. Geja Lapohr