Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 71 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. 

LAATSTE ARTIKEL 

EXCUUS PREMIER TIJDENS HOLOCAUST HERDENKING EN AMBTELIJKE ETHIEK    

 

                                 http://www.jaapspaans.nl/artikelen/ 

Foto Jaap Spaans. Monument ter herinnering aan Loods 24 naast de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar kwamen de Joden van de Zuid Hollandse eilanden aan om verder te worden vervoerd naar doorgangskamp Westerbork en de vernietigingskampen

LAATSTE BLOG:
Implodeert de Nederlandse politiek door verdeeldheid en gebrek aan leiderschap?

www.jaapspaans.nl/blog/  

LAATSTE INFORMATIE BETREFFENDE MIJN PETITIE AAN HET EUROPARLEMENT. De Peti-Commissie berichtte mij op 5/11/2019, dat de petitie wordt voortgezet en de Europese Commissie is om aanvullende informatie verzocht hoe de petitie in de praktijk kan worden uitgevoerd, met name ten aanzien van samenwerking en communicatie met buitenlandse organisaties die zich bezig houden met placenta-onderzoek zie: Zie de bewuste publicatie http://www.jaapspaans.nl/persbericht-nieuwe-fase-petitie-jaap-spaans-over-placenta-onderzoek-aan-europarlement/ 

ARTIKELEN OP DEZE SITE GERELATEERD AAN DE PUBLICATIE ‘BREXIT DAY! Right or Wrong’?

-DERTIG JAAR NA DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR: http://www.jaapspaans.nl/dertig-jaar-na-de-val-van-de-berlijnse-muur/

-WO1 EN WO2: BARENSWEEEN EN GEBOORTE VAN EUROPAhttp://www.jaapspaans.nl/wo1-en-wo2-barensweeen-en-geboorte-van-europa/

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen. Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!