Een PRIVACYVERKLARINGin het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen op de pagina GRONDWET

Deze persoonlijke website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar oud, gepensioneerd en publiceer vanuit mijn levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

MEEST RECENTE ARTIKELEN:

–‘WO1 en WO2: Barensweeën en geboorte van EUROPA’                 

–‘CONCENTRATIES VAN ERFELIJKE ZIEKTEN’

–‘DOORBRAAK PLACENTA-ONDERZOEK?’    

–‘GRONDRECHTEN IN DE EU EN DE ROL VAN DE LOKALE MEDIA 1’ (ZIE PAGINA GRONDWET)                              

–‘LOKALE MEDIA 2. BLAFFEN DE WAAKHONDEN VAN DE DEMOCRATIE NOG?’ (ZIE PAGINA GRONDWET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Foto gemaakt tijdens het blauwe uur in Den Haag, met op de voorgrond de Hofvijver en de 2e kamer. Zie de inleidende publicatie over Trends die onze toekomst bepalen. Foto : Ivo Mostert  / Nationale Beeldbank

Vanaf 2019 volgen er DV 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie. Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke  ervaringen en interesse:  –Erfelijkheid (Genetica)  –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid   /  –De digitale samenleving  –Criminaliteit en cybercrime  /  –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof  /  –De positie van de overheid  –Grensoverschrijdende problemen  –Grondrechten, Global issues   /  –Media en samenleving   /  –Historische gebeurtenissen

Illustratie: Schilderij ‘Klaproos in oorlogsgebied’ door Klaas Buikema in 2018. Foto’s: Robot Nationale Beeld Bank (NBB) Betastock, regeringsgebouwen Ivo Mostert / NBB

Ik vind het van belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!