Een PRIVACYVERKLARING in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen op de pagina GRONDWET

Deze persoonlijke website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar oud, gepensioneerd en publiceer vanuit mijn levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

Recente artikelen: ‘Shellshock en oorlogsneurose’,   ‘1914-1918: Toen het licht doofde in Europa’,   ‘1873-2018: 145 jaar Holland-Amerika Lijn’,   ‘Nieuwe privacywet en de gewone burger’ ,  ‘Doorbraak placenta-onderzoek?’ en   ‘Media: Stop oneigenlijk gebruik woord ‘schizofreen’! Zie onderaan de laatste 2 berichten de reacties namens de minister van VWS op mijn verzoek betreffende placenta-onderzoek en van de NOS-hoofdredacteur over oneigenlijk gebruik van het woord ‘schizofreen’.

Foto gemaakt tijdens het blauwe uur in Den Haag, met op de voorgrond de Hofvijver en de 2e kamer. Zie de inleidende publicatie over Trends die onze toekomst bepalen. Foto : Ivo Mostert  / Nationale Beeldbank

De komende tijd volgen er 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie

Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer (Foto robot: Nationale Beeldbank Betastock)

 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke  ervaringen en interesse:  –Erfelijkheid (Genetica)  –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid   /  –De digitale samenleving  –Criminaliteit en cybercrime  /  –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof  /  –De positie van de overheid  –Grensoverschrijdende problemen  –Grondrechten, Global issues   /  –Media en samenleving   /  –Historische gebeurtenissen

 

Na de zomervakantie verschijnt DV mijn laatste publicatie over de Eerste Wereldoorlog (WO1). Dit najaar is het 100 jaar geleden dat die werd beëindigd. De rode klaproos  werd het symbool van de herdenking aan WO1. Zie ook mijn publicatie De symboliek van de klaproos’ onder ‘Overige publicaties’.

Ik vind het van belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

De rode klaproos is een belangrijk herdenkingssymbool geworden, met name in de Angelsaksische landen

 

Illustratie: Schilderij ‘Klaproos in oorlogsgebied’ gemaakt door Klaas Buikema in 2018.  Foto’s: Krans Ieper (B) Trees Kim, robot Nationale Beeld Bank Betastock, regeringsgebouwen Ivo Mostert / NBB