Een PRIVACYVERKLARING in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 is opgenomen op de pagina GRONDWET

Op deze persoonlijke website publiceer ik vanuit mijn christelijke levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Recente artikelen: ‘Shellshock en oorlogsneurose’, ‘1914-1918: Toen het licht doofde in Europa’, ‘1873-2018: 145 jaar Holland-Amerika Lijn’, ‘Nieuwe privacywet en de gewone burger’ , ‘Doorbraak placenta-onderzoek?’ met antwoord van het miniserie van VWS en ‘MEDIA: Stop oneigenlijk gebruik woord ‘schizofreen’!.

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van praktijkervaringen, persoonlijke  ervaring en interesse:  –Erfelijkheid (Genetica)  –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid   /  –De digitale samenleving  –Criminaliteit en cybercrime  /  –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof  /  –De positie van de overheid  –Grensoverschrijdende problemen  –Grondrechten, Global issues   /  –Media en samenleving   /  –Historische gebeurtenissen

Ik ben 70 jaar, gepensioneerd  en moet wegens persoonlijke redenen andere prioriteiten stellen. Jarenlang schreef ik voor diverse christelijke bladen  maar inmiddels ben ik daarmee gestopt. Deze website wordt beheerd zonder economische motieven. Boeken zijn niet meer leverbaar.

Na de zomervakantie verschijnt DV mijn laatste publicatie over de Eerste Wereldoorlog (WO1). Dit najaar is het 100 jaar geleden dat die werd beëindigd. Daarna volgt een inleidende publicatie  over ‘Maatschappelijke trends die de toekomst van de mensheid bepalen’, zoals de gevolgen van de doorgeschoten digitalisering, de nieuwe wapenwedloop, cyberwar en de gevolgen voor de infrastructuur, vluchtelingenstromen en globalisering, overdaad schaadt etc.

De rode klaproos is het symbool geworden van de herdenking aan WO1. Zie ook mijn publicatie De symboliek van de klaproos’ onder ‘Overige publicaties’. Ik vind het van belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden?  

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

De rode klaproos is een belangrijk herdenkingssymbool geworden, met name in de Angelsaksische landen

 

Illustratie: Schilderij ‘Klaproos in oorlogsgebied’ gemaakt door Klaas Buikema in 2018.  Foto Ieper (B): Trees Kim