Een PRIVACYVERKLARING  in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen op de pagina GRONDWET

Deze persoonlijke website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar oud, gepensioneerd en publiceer vanuit mijn levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’ en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

Laatste publicatie december 2018: TRENDS 1: Zorgen over leefbaarheid wijken en buurten sociale huursector

Vanaf december volgen er DV 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie. Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer. 

De eerste publicatie in die reeks is  geplaatst op 1 december op de pagina ‘Artikelen’ en gaat over de snel verslechterende leefbaarheid in arme woonwijken en buurten.  Aanleiding zijn schokkende conclusies uit recente onderzoeken, die zijn uitgevoerd in het licht van de evaluatie van de Woningwet en de sociale huursector die momenteel plaats vindt. In 2019 zal er dan een Kamerdebat volgen. Huisvesting is een basisrecht, waarmee iedere Nederlander te maken heeft. Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de neerwaartse lijn die lijkt ingezet,  hoe is het gesteld met maatschappelijke onderwerpen als integratie en segregatie en dreigt er een nieuwe huizenbubbel ? 

ANDERE RECENTE PUBLICATIES TE VINDEN OP DE PAGINA ‘ARTIKELEN’

–‘CASHLOZE SAMENLEVING: EEN HEILLOOS STREVEN’

–‘CONCENTRATIES VAN ERFELIJKE ZIEKTEN’

–‘DOORBRAAK PLACENTA-ONDERZOEK?’    

–TWEE PUBLICATIES OVER ‘GRONDRECHTEN IN DE EU EN DE ROL VAN DE LOKALE MEDIA’ (ZIE PAGINA GRONDWET). 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

Illustratie en foto’s:  Omslag van het Hoofdrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties ‘Ver van huis’. Bron Tweede Kamer der Staten-Generaal.  Geld Jaap Spaans. Robot Nationale Beeld Bank (NBB) Betastock

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!