Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar, gepensioneerd en vanuit mijn levensbeschouwing publiceer ik over actuele onderwerpen op de pagina ‘Artikelen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

LEES DE LAATSTE BLOGS OP DE BLOGPAGINA: ‘CHURCHILL EN BREXIT’ EN ‘TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN‘.  

LAATSTE PUBLICATIE OP DE PAGINA ‘ARTIKELEN’, JANUARI 2019. POSTUUM: VRAAG AAN BARUCH SPINOZA

In 1958 bezocht de eerste premier van Israël David Ben Gurion, tijdens een staatsbezoek het grafmonument van Baruch Spinoza bij de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op zijn verzoek werd een zwarte basaltsteen uit Galilea met de tekst AMCHA (Uw volk) op het monument aangebracht. Lees mijn visie op Spinoza en de reden van het bezoek.

Vanaf december 2018 verschijnen er DV 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie. Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer. De eerste publicatie in die reeks is  geplaatst op 1 december op de pagina ‘Artikelen’ en gaat over de snel verslechterende leefbaarheid in arme woonwijken en buurten. Rond 20 januari verschijnt een publicatie over criminaliteit en (gevoels)veiligheid

Lees ook:

–‘CASHLOZE SAMENLEVING: EEN HEILLOOS STREVEN’

 

–‘CONCENTRATIES VAN ERFELIJKE ZIEKTEN’

–‘DOORBRAAK PLACENTA-ONDERZOEK?’    

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

Foto’s:  Grafmonument Baruch Spinoza en plaquette op woonhuis: Jaap Spaans. Robot: Nationale Beeld Bank (NBB) Betastock

PRIVACYVERKLARING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING: Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger werd en word bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en tevens de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!