Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 72 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. 

LAATSTE ARTIKELEN

 

ALARMISME EN APOCALYPTIEK: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN 

 

 

INFORMATIE-OVERLAST DWINGT TOT KEUZES EN SELECTIE

   http://www.jaapspaans.nl/artikelen/ 

 

LAATSTE BLOGS:

EINDELIJK VRIJ!

EN

STAATSBANK

www.jaapspaans.nl/blog/  

Foto’s hierboven. Greetje Klaasen-Roelfsema: donkere wolken boven een tulpenveld in Groningen. Jaap Spaans: Voormalig ABN AMRO kantoor aan de Haagse Kneuterdijk 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Covidpandemie in Hoogeveen Jaap Spaans: Vlag You’ll never walk alone. Leeg stationsplein om 10.00 uur op een zondagochtend. Voedsel mag niet op de markt genuttigd worden. Etalage van een schoenenwinkel. 

Lees ook mijn publicatieAdieu zorgeloze verzorgingsstaat’ van februari 2019 http://www.jaapspaans.nl/trends-3-adieu-zorgeloze-verzorgingsstaat/

Bekijk ook eens de website van onze zoon Daan die in een woonvorm woont: http://www.andersmaaruniek.nl 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;   Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen;  Media en samenleving,  Historische gebeurtenissen.  Boeken zijn niet meer leverbaar!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!