HoofdpaginaDe auteurHet Placenta MysterieDeze tijdOverige publicatiesContact informatie

 

Afscheid van De Oogst

Na ruim 25 jaren betrokkenheid, nam ik afgelopen zomer afscheid van maandblad De Oogst. Ik zal niet meer op regelmatige basis publicaties verzorgen voor de rubriek ‘Samenleving’. Indien er behoefte aan is, zal ik nog incidenteel een bijdrage leveren. Ik wens de redactie van De Oogst en andere medewerkers het allerbeste toe voor de toekomst. Dat zij het christelijk en profetisch getuigenis mogen blijven uitdragen in deze wereld, die snel complexer wordt. Lees ook het afscheidsinterview dat verscheen in het oktobernummer van 2016.

Klik hier om het interview te lezenFoto Jaap Spaans. Koffertje bij de expositie De Bewakers van Westerbork, die nog duurt t/m 26 maart 2017Wordt Europa een Fobiecratie?

In het najaar van 2016 was er veel aandacht voor een boek van twee hoogleraren, vooraanstaande experts op het gebied van migratie. Zowel in de talrijke interviews als het boek uiten zij de visie dat er een Fort Europa aan het ontstaan is en zijn we bevangen door angst, waardoor we niet meer helder kunnen kijken. Zij vinden dat het vluchtelingendebat moet worden ontdaan van zijn hysterische trekjes en bepleiten een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid. Spaans plaatst enige kanttekeningen en wijst ook op het groeiende antisemitisme op de wereld.

Foto © Jaap Spaans.
Koffertje bij de expositie De Bewakers van Westerbork, die nog duurt t/m 26 maart 2017

Klik hier om verder te lezenHoe vind ik rust in een onrustige wereld

Rust in een onrustige wereldHoe vind ik rust in een onrustige wereld? De wereld wordt steeds onrustiger en chaotischer.

Veel mensen hebben moeite met de informatie-overlast en de vele politieke en technologische veranderingen in de samenleving. Het permanente veranderingsproces kan zowel een psychische als lichamelijke weerslag hebben.

> Klik hier om verder te lezen


 
De Vis wordt Duur Betaald De vis wordt duur betaald.

De zeevisserij kampt met problemen als overbevissing, vangstquota, windmolenparken op de visgronden. Jaap Spaans beschrijft enige achtergronden en verwijst daarbij naar de haringvisserij rond 1900.

> Klik hier om verder te lezen
 


Hoogeveen verlaagt grafkosten

Na protest van inwoners over de explosief gestegen grafkosten, heeft de gemeenteraad van Hoogeveen een motie ingediend om de grafkosten te verlagen.

> Klik hier om verder te lezen

 


Nieuwe website Bijbel en Overheid

Foto Jaap Spaans. Parlementsgebouwen met Het Torentje van de premier

Foto © Jaap Spaans. Parlementsgebouwen met Het Torentje van de premier

Op de website Bijbel en Overheid  www.bijbelenoverheid.nl zullen regelmatig analyses van 500-800 woorden worden geplaatst over actuele gebeurtenissen en situaties, die te maken hebben met het overheidsbeleid, variërend van internationaal recht, Europees en nationaal beleid tot de uitvoering van lokale verordeningen zoals het Wmo-beleid en de rechtshandhaving.


 
 
Welkom op de website van
Jaap Spaans,
auteur en publicist.

Sinds 1988 schreef hij vanuit zijn christelijke levensbeschouwing 16 boeken en 3 rapporten in boekvorm over maatschappelijke onderwerpen als geweld, communicatie, de manier waarop we de schepping beheren, privacyonderwerpen als biometrie en chipimplantatie, Europa  en de situatie rond Israël.


De symboliek van de Klaproos

klaproos op schrale grond

Op 11 november 1918 kwam er een officieel einde aan de Eerste Wereldoorlog. Door het dragen van een klaproos, herdenken Britten de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle conflicten sinds die tijd. De klaproos is een ‘overlevertje’ en dankzij haar bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste een symbool.

> Download (PDF)Monument voor Loods 24Monument voor Loods 24 in Rotterdam. In de loods, die inmiddels plaats heeft gemaakt voor nieuwbouw, werden de Joden uit Rotterdam en omgeving en de Zuidhollandse eilanden verzameld en per trein afgevoerd naar de doorgangs- en vernietigingskampen.

Dirk Boonstra, in 1943 wachtmeester bij de Marechaussee, weigerde een dienstopdracht uit te voeren om Joden op te pakken en moest die dappere beslissing met de dood bekopen. 

Lees de publicatie in de Oogst van mei 2014. 

- Brief aan Minister-president en parlement met oproep voor het houden van een publiek debat over privacy in relatie tot veiligheid.

- Artikel n.a.v. studie 'Van privacyparadijs tot controlestaat?

- Discussie onbeperkte grafrust.
  Artikel: Wordt begraven in dit land onbetaalbaar?

- discussiestuk biometrie met brief van minister de
   Graaf.
Het afgelopen decennium schreef de auteur diverse artikelen over geweldscriminaliteit, computer- criminaliteit (cybercrime), slachtofferkunde en het spanningsveld tussen privacy en rechtshandhaving.

Jaap Spaans samen met oud-burgemeester van Den Haag, dhr. Deetman

Foto: uitreiking in 1999 van het eerste exemplaar van zijn boek 'Een golf van geweld' aan de Haagse oud-burgemeester Deetman.


Evangelische Christenen mijden debat
over erfelijkheid.

Discussiestuk over ziekte-zondeIllustratie van een menselijke cel met chromosomen, genen en DNA. Geplaatst met toestemming: www.erfelijkheid.nl

'In evangelische kringen wordt het debat over erfelijkheid gemeden. Jammer, want steeds meer mensen krijgen met erfelijkheid en de vaak ingrijpende gevolgen ervan te maken. Een discussie over dit belangrijke onderwerp mag daarom niet uitblijven.
-
Meer informatie (PDF)

- uitslag van een enquete, gehouden in 2004
over het onderwerp erfelijkheid/genetica onder
100 christenen waaronder voorgangers,
dominees, publicisten, leden van de Tweede
Kamer, christelijke organisaties en anderen.

Aanvulling identificatie Juli 2011 
Dit is de laatste aanvulling op mijn in 2006 verschenen boekje 'Identificatie'. Er is nu volop kritische aandacht voor het onderwerp in de media en daarmee is het doel bereikt. In artikelen zal het onderwerp nog regelmatig worden belicht.

- Aanvulling identificatie Januari 2011
Aanvulling identificatie Juni 2010
- Aanlling identificatie Januari 2010
-
Aanvulling identificatie Augustus 2009
- Aanvulling identificatie januari 2009
- Aanvulling identificatie augustus 2008
- Aanvulling Identificatie januari 2008.
- Identificatie 2007
   Met beknopte reactie van de Minister President
   op mijn verzoek voor een publiek debat.


Opkomende Wereldmachten, afb. 1

De vijf basisvariabelen uit het Rapport van de Club van Rome uit 1972 over het groeidenken en de toekomst van de wereld. Sluit die visie aan bij de Bijbelse visie op de toekomst van de mensheid?

- Download/klik hier (PDF)Laatste aanpassing:
December 2016

Medio 2017 zal deze website
worden aangepast.

Cybersamenleving - Jaap Spaans
--Nieuwe uitgave over de cybersamenleving.
Jaap Spaans schreef een nieuw boekje over de door computers gedomineerde samenleving: ‘De Cybersamenleving Ethische en praktische kanttekeningen’. Het is dagelijks in het nieuws. Internetstoringen, cybercrime en cyberspionage, lekken van informatie, elektronische persoonsdossiers, persoonsregistratie, de handel in medische informatie, nummeridentificatie etc. Steeds meer overheden en organisaties gaan over tot digitale dienstverlening, banken en supermarkten willen af van contant geld.
In 12 korte hoofdstukken beschrijft de auteur een aantal belangrijke aspecten van de cybersamenleving en besteedt, naast de inhoudelijke onderwerpen, aandacht aan ethiek en levensbeschouwing, de lessen van de geschiedenis en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rechtsstaat. De oplage van deze speciale uitgave is beperkt.

Klik hier om de 2e druk van het boekje met geactualiseerde bijlage gratis te downloaden.


STELSELHERZIENING IN DE ZORG EN SOCIALE SECTOR 2015
In 2015 zijn rijkstaken in de zorg en de sociale sector overgeheveld van het Rijk naar gemeentes, de zogenaamde stelselherziening. Wat heeft dit voor gevolgen voor cliënten die gebruik maken van voorzieningen en bijvoorbeeld mantelzorgers? Lees de publicatie over dit onderwerp in De Oogst. Klik hier.MUUR TEGEN GEWELD
In 2011 opende onze toenmalige koningin Beatrix de Muur tegen geweld in het Drentse De Wijk. Al snel dreigde verwaarlozing en gebrek aan onderhoud. Inmiddels is er een nieuw stichtingsbestuur. Op 25 mei 2014 werden op de muur met de naam ‘HET ONBEVATTELIJKE’, naamplaatjes aangebracht van slachtoffers van geweld. Een bezoek aan het indrukwekkende monument is zeer de moeite waard www.muurtegengeweld.nl . Het monument heeft de vorm van een spel van muren en wil daarmee een barričre tegen geweld verbeelden, maar tegelijkertijd geborgenheid aan de nabestaanden bieden. De krullen bieden een stille en veilige plek, een plek om te mijmeren en om verdriet te delen.
 
AGRESSIE EN GEWELD
Dat de samenleving gewelddadiger wordt kunnen we dagelijks vaststellen via de media, in werksituaties of onze directe leefomgeving. Niet alleen de toename van agressie en geweld baart zorgen, maar ook de aard ervan. Door zijn werk bij de politie en een inspectiedienst, werd Jaap Spaans in zijn leven regelmatig ambtshalve geconfronteerd met deze maatschappelijke excessen en de gevolgen ervan. Hij schreef er een boek over en diverse publicaties, waarin hij de oorzaken van agressie en geweld analyseert, zoals alcoholmisbruik, innerlijke woede en frustratie, sociale omstandigheden etc.

> Klik hier voor de pdf met 7 publicaties over geweld


Geloof en ons brein

Foto's: Geloof en WetenschapFoto's: Geloof en Wetenschap
(Foto's: Geloof en Wetenschap)

In januari 2012 vond in de Utrechtse Jacobikerk een debat plaats tussen de hoogleraren
Dick Swaab en Herman van Praag.
Lees bijgaand verslag van het boeiende debat
Artikel uit de Oogst van Jaap Spaans, juni 2012.

- Klik hier (PDF)
Geëxecuteerd vanwege zijn principes
Dokter P.C.M. van de Velde, in de oorlog geneesheer-directeur van het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen, werd na verraad vanwege zijn verzetsdaden gevangen gezet en vlak voor de bevrijding gefusilleerd bij De Woeste Hoeve op de Veluwe. In 2010 werd bij het ziekenhuis in Hoogeveen een standbeeld onthuld van deze moedige man.

- Klik hier (PDF)

Waar kom ziekte vandaan?

Waar komt Ziekte vandaan?

Ziekte is een moeilijk en controversieel onderwerp. Hoe ontstaat ziekte? Veel mensen hebben op pijnlijke wijze ervaren, welke misverstanden er kunnen ontstaan door een onjuiste visie op dit onderwerp. Ook binnen de kerken. Jaap Spaans gaat in op een aantal belangrijke oorzaken van ziekte. Artikel uit De Oogst van november 2015.

> Klik hier om verder te lezen (PDF)


Vladimir Poetin
De situatie in Oost-Europa is gespannen. Rusland onder Vladimir Poetin is weer een machtsfactor van betekenis aan het worden op het wereldtoneel. In Syrië, op minder dan 100 km afstand van Jeruzalem, bouwt Rusland een militaire macht op.

 Lees bijgevoegde beschrijving over Poetin uit De Oogst van oktober 2000. 


> Klik hier om verder te lezen


Copyright (c) 2007 Jaap Spaans                                     hosting & onderhoud: BrinkhostDotCom