Op deze persoonlijke website publiceer ik over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. Ik doe dat vanuit mijn christelijke levensbeschouwing, waarbij de nadruk meer ligt op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Laatste artikel: Consume(e)ren of Consuminderen?

–Erfelijkheid (Genetica)                                                     –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid
–De digitale samenleving                                                  –Criminaliteit en cybercrime
–Christendom, Jodendom en Israël                              –Ethiek en geloof
–De positie van de overheid                                             –Grondrechten
–Global issues                                                                          –Grensoverschrijdende problemen
–Media en samenleving                                                      –Historische gebeurtenissen

 

 

Ik ben 69 jaar en moet om een aantal persoonlijke redenen andere prioriteiten stellen. Jarenlang schreef ik voor diverse christelijke bladen als De Oogst en Het Zoeklicht, maar inmiddels ben ik daarmee gestopt. Op bescheiden schaal vervul ik nog zondagse spreekbeurten in een aantal kerken en geloofsgemeenschappen en incidenteel een thema-avond.

Het jaar 2017 loopt ten einde. In 2018 wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog (WO1) ook wel de Grote Oorlog genoemd, werd beëindigd. In een aantal publicaties zal ik hier aandacht aan besteden. De rode klaproos is het symbool geworden van de herdenking aan WO1, maar wat is de symboliek ervan en waarom hechten veel mensen juist waarde aan de witte klaproos? Zie ook mijn publicatie ‘De symboliek van de klaproos’ op de pagina ‘Artikelen’. Vanaf januari 2018. Ik vind het van groot belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De rode klaproos is een belangrijk symbool geworden. Over de witte klaproos is minder bekend

Lees ook onder artikelen:  ‘Consumeren of Consuminderen?’, ‘Hans Vermeulen en gospel’ en ‘De Affaire Buikhuisen: is ons brein voorspelbaar?’ en op www.bijbelenoverheid.nl: ‘Digitale horigheid’ en ‘Israël in het Regeerakkoord’. 

Foto’s: krans van klaprozen monument Dieper (B) Trees Kim, overige Jaap Spaans