Een PRIVACYVERKLARING in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 is opgenomen op de pagina GRONDWET

Op deze persoonlijke website publiceer ik vanuit mijn christelijke levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’  en ‘Publicaties’. Daarbij zal de nadruk meer liggen op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Zie de meest recente artikelen over onder andere de Eerste Wereldoorlog:  ‘SHELLSHOCK EN OORLOGSNEUROSE’ en‘1914-1918: TOEN HET LICHT DOOFDE IN EUROPA’ en ‘1873-2018: 145 JAAR HOLLAND-AMERIKA LIJN’ .

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van praktijkervaringen, persoonlijke  ervaring en interesse:  –Erfelijkheid (Genetica)  –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid   /  –De digitale samenleving  –Criminaliteit en cybercrime  /  –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof  /  –De positie van de overheid  –Grensoverschrijdende problemen  –Grondrechten, Global issues   /  –Media en samenleving   /  –Historische gebeurtenissen

Ik ben 70 jaar, gepensioneerd  en moet wegens persoonlijke redenen andere prioriteiten stellen. Jarenlang schreef ik voor diverse christelijke bladen  maar inmiddels ben ik daarmee gestopt. Op bescheiden schaal vervul ik nog zondagse spreekbeurten in een aantal kerken.

In 2018 wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog (WO1) ook wel de Grote Oorlog genoemd, werd beëindigd. In een aantal publicaties zal ik hier aandacht aan besteden. De rode klaproos is het symbool geworden van de herdenking aan WO1, maar wat is de symboliek ervan en waarom hechten veel mensen juist waarde aan de witte klaproos? Zie ook mijn publicatie De symboliek van de klaproos’ onder ‘Overige publicaties’. Ik vind het van belang om mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              De rode klaproos is een belangrijk symbool geworden. Over de witte klaproos is minder bekend

Foto: Rode en witte klaproos, Jaap Spaans. Schilderij ‘Klaproos in oorlogsgebied’ gemaakt door Klaas Buikema in 2018.