Een PRIVACYVERKLARING  in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen op de pagina GRONDWET

Deze persoonlijke website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar oud, gepensioneerd en publiceer vanuit mijn levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’ en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

LAATSTE PUBLICATIE NOVEMBER 2018: ‘CASHLOZE SAMENLEVING: EEN HEILLOOS STREVEN’

Vanaf december volgen er DV 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie. Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer. 

De eerste publicatie zal gaan over volkshuisvesting. Aanleiding is een schokkend recent rapport gemaakt in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, dat de leefbaarheid in arme woonwijken achteruit holt. Huisvesting is een basisrecht waarmee iedere Nederlander te maken heeft. Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de neerwaartse lijn die lijkt ingezet,  hoe is het gesteld met maatschappelijke onderwerpen als integratie en segregatie en dreigt er een nieuwe huizenbubbel ? 

 

De woningmarkt is volop in beweging. Foto linksboven: voormalige kazerne in Steenwijk getransformeerd  tot woonwijk

ANDERE RECENTE PUBLICATIES TE VINDEN OP DE PAGINA ‘ARTIKELEN’

–‘CONCENTRATIES VAN ERFELIJKE ZIEKTEN’

–‘DOORBRAAK PLACENTA-ONDERZOEK?’    

–TWEE PUBLICATIES OVER ‘GRONDRECHTEN IN DE EU EN DE ROL VAN DE LOKALE MEDIA’ (ZIE PAGINA GRONDWET). Zie daar ook een recent interview over mijn petitie aan het Europarlement voor een European Placenta Project.                            

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

Foto’s: Geld en woonwijk, Jaap Spaans. Robot Nationale Beeld Bank (NBB) Betastock

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!