Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 71 jaar, gepensioneerd en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken niet meer leverbaar!

            LAATSTE ARTIKEL (zie pagina artikelen)

Het verband tussen plofkraken, digitalisering en kletskassa’s

http://www.jaapspaans.nl/artikelen/

LAATSTE BLOG

Mijn jongste zoon Daan die een dubbele beperking heeft en in een woonvorm woont, maakte op dagbesteding een schilderij voor mij van een jagende snoek. Bekijk het blog dat ik erover schreef. http://www.jaapspaans.nl/blog/

           Bezoek ook eens zijn website: www.andersmaaruniek.nl/

 

LAATSTE INFORMATIE BETREFFENDE MIJN PETITIE AAN HET EUROPARLEMENT. De Peti-Commissie berichtte mij op 5/11/2019, dat de petitie wordt voortgezet en de Europese Commissie is om aanvullende informatie verzocht hoe de petitie in de praktijk kan worden uitgevoerd, met name ten aanzien van samenwerking en communicatie met buitenlandse organisaties die zich bezig houden met placenta-onderzoek zie: EPPetitieAntwoordNov19

RECENTE BLOGS:  ”Herinneringen aan DUINDORP’, HERDENKINGSKLAPROOS 11-11-11′ ,‘VRAGEN OVER GEZONDHEIDSRISICO’S BIOMASSA EN WINDMOLENS’ met antwoord van een ministerie op vragen daarover  EN ‘SPANNINGSVELD PRIVACY EN RECHTSHANDHAVING’ http://www.jaapspaans.nl/blog/

RECENTE ARTIKELEN

-HET VERBAND TUSSEN PLOFKRAKEN, DIGITALISERING EN KLETSKASSA’S: http://www.jaapspaans.nl/verband-tussen-plofkraken-digitalisering-en-kletskassas/ 

-DERTIG JAAR NA DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR: http://www.jaapspaans.nl/dertig-jaar-na-de-val-van-de-berlijnse-muur/

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR: OMVANGRIJK ONDERZOEK BIOMETRIE: http://www.jaapspaans.nl/wet-openbaarheid-van-bestuur-omvangrijk-verzoek-biometrie/ 

-‘CRIMINALITEIT EN RECHTSHANDHAVING: ACTIE EN REACTIE’: http://www.jaapspaans.nl/rechtshandhaving-en-criminaliteit-actie-en-reactie/ 

-‘TRENDS 5: LEEGLOOP KERKEN EN BEHOEFTE AAN ZINGEVING’: http://www.jaapspaans.nl/trends-5-over-leegloop-van-kerken-en-behoefte-aan-zingeving/

-‘TRENDS 4: VAN BAYBYBOOMERS TOT MILLENIALS’: http://www.jaapspaans.nl/trends-4-van-babyboomers-tot-millenials/

-536.112.000 HARTSLAGEN NA DE DIAGNOSE: HOE GAAT HET NU?: http://www.jaapspaans.nl/536-112-000-hartslagen-na-de-diagnose-hoe-gaat-het-nu/

 

 

                                 Foto doorsnee hart: Ben Stockphoto’s Nationale Beeld Bank

 

Berekening aantal hartslagen in 17 jaar uitgaande van gemiddeld 60 hartslagen per minuut:
                                                                                                               Minuut: 60    Uur: 3600     Etmaal: 86400     Jaar: 31.536.000 x 17 = 536.112.000 ruim een half miljard

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!