Diverse publicaties

Herdenking van een zwarte bladzijde in de geschiedenis

Het is 2 oktober 2022 half acht in de ochtend. De duisternis van de nacht is verdrongen door de opkomende zon. Ik sta bij het Joods monument aan de Zuiderweg in Hoogeveen. Vandaag is het 80 jaar geleden dat alle Joodse inwoners van Hoogeveen werden weggevoerd en via doorgangskamp Westerbork werden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Bedrukt en zoekend naar de juiste woorden spreek ik een gebed uit. Voor alles wat er die dag in 1942 op last van de bezetter gebeurde in Hoogeveen en andere plaatsen in ons land. Voor degenen die 80 jaar geleden uit onze samenleving werden weggerukt omdat ze Joods waren en voor hun nakomelingen in Israël en andere landen die vaak nog worstelen met trauma’s. Voor de samenleving waarvan we deel uitmaken en die zo complex is geworden dat steeds meer medemensen zich uit zelfbehoud afschermen of isoleren. Voor de wereld die onrustig en gespannen is en de geestesgesteldheid van machthebbers die keuzes maken over leven of dood, opbouw of vernietiging, oorlog of vrede. Voor de overheden die in bezettingstijd een zware verantwoordelijkheid droegen, maar ook in het hier en nu onze grondrechten moeten waarborgen en zich daarbij voor ingrijpende dilemma’s geplaatst zien. Voor de herdenkingsactiviteiten die vandaag en de komende week zullen plaats vinden.

Om 14.00 uur die dag het tijdstip waarop de Joden door politieagenten werden opgehaald, begon de herdenkingsplechtigheid bij het Joods Monument in aanwezigheid van de burgemeester van Hoogeveen en de Commissaris van de Koning in Drenthe. Burgemeester Loohuis beschreef de wegvoering van de  Joodse gemeenschap als een gitzwarte bladzijde die niet mag worden omgeslagen, maar keer op keer weer moet worden gelezen. Ook tachtig jaar na dato. Hij wees er op dat de Joden zo snel konden worden opgepakt, omdat er een intensieve persoonsregistratie bestond. Zijn motto was dan ook: DIT NOOIT WEER! De belangstelling was groot. Aanwezigen van alle leeftijden noemden  de namen op van de weggevoerde Joodse medeburgers. Ter afsluiting blies Albert Metselaar de sjofar en was er gelegenheid een steentje te leggen op het monument. Dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur houdt historicus Albert Metselaar een lezing hierover in de openbare bibliotheek van Hoogeveen.

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Jaap Spaans. Blazen Sjofar bij het Joods Monument in Hoogeveen.

OPEN BRIEF AAN MINISTER SLOB VAN OCW

Ik schreef een open brief aan minister Arie Slob van het ministerie van OCW over een docent maatschappijleer aan het christelijk voortgezet onderwijs. Een les maatschappijleer van deze docent was door de directie stil gelegd, omdat hij een verwijzing had gemaakt naar het Bijbelboek Openbaring.  Aannemend dat dit zorgvuldig was gebeurd vond ik het onjuist om de docent de mond te snoeren. We leven in spannende tijden en daarover mag best worden gediscussieerd, zeker bij maatschappijleer. Ik kreeg een mail dat het antwoord is vertraagd gezien drukte, corona, feestdagen en formatieperikelen. Uiterlijk rond 20 januari zou ik antwoord krijgen. Reeds in 1999 stelde ik vragen aan minister van Boxtel en volksvertegenwoordigers over de ethiek van biometrische identificatie bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Ik kreeg altijd een inhoudelijk antwoord en dat siert de democratie. Zeker in deze tijd van digitalisering met een sterke toename van cybercriminaliteit, privacy schendingen,  misbruik van algoritmes en de spanningsvelden die regelmatig daarbij optreden. Zie een antwoord op zo’n brief door toenmalige minister Van Boxtel BIZAAntwoordVanBoxtelOpVraagBiometrie en de laatste brief aan minister Slob Slob Brief .

Ik schreef een digitaal essay over een onderwerp dat mij al vele jaren bezig houdt: ‘Onbevattelijk. Over de moord in 1943 op twaalf Joodse verstandelijk gehandicapten’.  Ik leerde in 1969 mijn vrouw Dieneke kennen toen zij werkte op ‘s-Heeren Loo, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Ermelo. Ik zat daar in militaire dienst. We trouwden en het leven nam zijn loop. De betrokkenheid bij ‘s-Heeren Loo bleef. In 1991 verscheen het jubileumboek ‘Herlevend Verleden 1891-1991’ van de instelling in Ermelo. Een voorval wat daarin wordt beschreven trof mij en heeft zich permanent in mijn ziel genesteld. Op 10 april 1943 werden twaalf verstandelijk beperkte Joodse bewoners overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 13 april werden zij per trein getransporteerd naar Sobibor waar zijn op 16 april 1943 direct na aankomst werden vergast. Hoe kon zoiets gebeuren in een christelijk werelddeel? De situatie in de slecht geventileerde overvolle wagons, moet verschrikkelijk zijn geweest en amper te bevatten. Ik besloot een digitaal essay aan dit drama te wijden, waarbij het feit meespeelde dat onze jongste zoon werd geboren met een dubbele beperking wat je inlevingsvermogen op dat punt aanscherpt. Het essay bevat 32 pagina’s, is overzichtelijk ingedeeld en voorzien van een uitgebreide onderbouwing met bronnen. Download hier gratis het essay: ESSAY ONBEVATTELIJK

  

 

 

 

 

 

 

Foto’s Jaap Spaans. Voor het hoofdgebouw op de instelling in Ermelo staat een monument voor de twaalf omgebrachte Joodse patiënten. Jacob Cohen wist zich te verstoppen en overleefde de oorlog. Hij stierf op 77 jarige leeftijd en ligt begraven op de begraafplaats van ‘s-Heeren Loo. Als hij ook was gedeporteerd zou hij slechts 41 jaar zijn geworden. 

De symboliek van de Klaproos

Op 11 november 1918 kwam er een officieel einde aan de Eerste Wereldoorlog.

Door het dragen van een klaproos, herdenken Britten de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle

conflicten sinds die tijd. De klaproos is een ‘overlevertje’ en dankzij haar bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste een symbool.

> Klik hier om verder te lezen


Evangelische Christenen mijden debat over erfelijkheid

Illustratie van een menselijke cel met chromosomen, genen en DNA. Geplaatst met toestemming: www.erfelijkheid.nl

‘In evangelische kringen wordt het debat over erfelijkheid gemeden. Jammer, want steeds meer mensen krijgen met erfelijkheid en de vaak ingrijpende gevolgen ervan te maken. Een discussie over dit belangrijke onderwerp mag daarom niet uitblijven.
– Meer informatie (PDF)

uitslag van een enquete, gehouden in 2004 over het onderwerp erfelijkheid/genetica onder
100 christenen waaronder voorgangers, dominees, publicisten, leden van de Tweede Kamer, christelijke organisaties en anderen.


Muur tegen geweld

In 2011 opende onze toenmalige koningin Beatrix de Muur tegen geweld in het Drentse De Wijk. Al snel dreigde verwaarlozing en gebrek aan onderhoud. Inmiddels is er een nieuw stichtingsbestuur. Op 25 mei 2014 werden op de muur met de naam ‘HET ONBEVATTELIJKE’, naamplaatjes aangebracht van slachtoffers van geweld. Een bezoek aan het indrukwekkende monument is zeer de moeite waard www.muurtegengeweld.nl. Het monument heeft de vorm van een spel van muren en wil daarmee een barrière tegen geweld verbeelden, maar tegelijkertijd geborgenheid aan de nabestaanden bieden. De krullen bieden een stille en veilige plek, een plek om te mijmeren en om verdriet te delen.

Agressie en geweld

Dat de samenleving gewelddadiger wordt kunnen we dagelijks vaststellen via de media, in werksituaties of onze directe leefomgeving. Niet alleen de toename van agressie en geweld baart zorgen, maar ook de aard ervan. Door zijn werk bij de politie en een inspectiedienst, werd Jaap Spaans in zijn leven regelmatig ambtshalve geconfronteerd met deze maatschappelijke excessen en de gevolgen ervan. Hij schreef er een boek over en diverse publicaties, waarin hij de oorzaken van agressie en geweld analyseert, zoals alcoholmisbruik, innerlijke woede en frustratie, sociale omstandigheden etc.

Klik hier voor de pdf met 7 publicaties over geweld


Geloof en ons brein

In januari 2012 vond in de Utrechtse Jacobikerk een debat plaats tussen de hoogleraren
Dick Swaab en Herman van Praag. Lees bijgaand verslag van het boeiende debat.

Artikel uit de Oogst van Jaap Spaans, juni 2012. Foto’s: Geloof en Wetenschap

Lees hier het verslag: Geloof en ons brein


Club van Rome

De vijf basisvariabelen uit het Rapport van de Club van Rome uit 1972 over het groeidenken en de toekomst van de wereld. Sluit die visie aan bij de Bijbelse visie op de toekomst van de mensheid? Zeer actueel in het licht van het alarmisme over de klimaatcrisis en andere kernproblemen waarmee de mensheid worstelt.

> Klik hier om verder te lezen

 


Geëxecuteerd vanwege zijn principes

Dokter P.C.M. van de Velde, in de oorlog geneesheer-directeur van het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen, werd na verraad vanwege zijn verzetsdaden gevangen gezet en vlak voor de bevrijding gefusilleerd bij De Woeste Hoeve op de Veluwe.

In 2010 werd bij het ziekenhuis in Hoogeveen een standbeeld onthuld van deze moedige man.

Klik hier om verder te lezen