Over Mij / Foto’s

BEKNOPTE BIOGRAFIE

Ik werd geboren in Voorburg in 1948 en groeide op in een gezin met vader, moeder en vijf kinderen. Dat de Tweede Wereldoorlog een groot stempel heeft gedrukt op ons gezin, kunt u lezen in de publicatie over de Hongerkinderen op de pagina ‘Artikelen’. Na het behalen van het MULO diploma in 1965 en een jaar te hebben gewerkt bij de PTT, emigreerde ik in 1966 naar Canada. Daar woonde ik ruim twee jaar in steden als Montreal, Winnipeg en Vancouver en leidde een nogal afwisselend leven. Dat betekende dat periodes van werk, werden afgewisseld met reizen, liftend of met Greyhound bussen, door Canada en de VS en periodes dat ik dakloos was. Regelmatig vertoefde ik in de Goodwill Centra van het Leger des Heils. Het was de tijd van de Flower Power, slogans als ‘make love not war’ en wereldwijde protesten tegen de oorlog in Vietnam. Met geloof had ik niets die periode, behalve dat ik in moeilijke situaties bad.

Terug in Holland

Toen ik ruim twee jaar later terugkeerde naar Holland en een oproep kreeg voor de dienstplicht, koos ik voor een loopbaan als vrijwilliger in het leger en was instructeur op de School Reserve Officieren en Kader Infanterie (SROKI) in Ermelo. Daar ontmoette ik tijdens het uitgaan mijn echtgenote Dieneke en ging het christelijke geloof voor mij een belangrijke rol spelen. Zij werkte als Z-verpleegkundige op ‘s Heeren Loo in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na vier jaren Infanterie doorliep ik de politieschool in Leusden en begon als agent bij een gemeentelijk politiekorps in de Randstad. In de avonduren behaalde ik het Politiediploma B. We kregen drie kinderen, waarvan er een is getrouwd en we hebben twee lieve kleinkinderen. In 1978 stapte ik van de politie over naar een inspectiedienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naast de rechtshandhaving liep ik stage bij de afdeling Voorlichting van dat ministerie. In de avonduren volgde ik een cursus Communicatie en PR en haalde mijn onderwijsbevoegdheid aan een Bijbelschool. Daarna werd ik freelance publicist en inmiddels ben ik vijf jaar met AOW en pensioen. In mijn boeken, die overigens niet meer leverbaar zijn en overige publicaties, heb ik getracht maatschappelijke onderwerpen te analyseren vanuit mijn levensbeschouwelijke opvatting. Voorbeelden zijn medische-ethische onderwerpen zoals genetica, (cyber)criminaliteit, grondrechten, privacy, milieu, oorlog en vrede, de situatie rond Israël etc. De keuze van onderwerpen werd voor een deel bepaald door de gezinssituatie, waarin zegeningen/voorspoed en tegenslagen elkaar afwisselden.

 

 

Afscheidsinterview in maandblad De Oogst waarvoor ik ruim 25 jaar schreef

OogstSlotinterviewPDF

Foto’s: Familie-archief.  Boekuitreiking burg. Deetman (Foto THdV). Persoonlijke foto bij hotelgebouw na interview: Geja Lapohr. Beschrijving staat boven de foto’s 

–Op bezoek bij Dieneke, zij werkte op de  Arbeidstherapie ‘s Heeren Loo (1969), jeugdfoto Dieneke, The Visitors Voorburg (1964) Politie 1974

 

 

 

 

 

In Florida, koukleumend voor het Witte Huis (1968), lichtelijk ondervoed in Montreal (1966)

 

 

 

 

 

Paraspringen Calais, bivak in bossen De Veluwe, in uniform

 

 

 

 

 

 

Jong en onbezonnen wijde pijpen en Clarks schoenen (1965), trouwdag, vakantie in Londen (1970/1971)

 

 

 

 

 

Vakantie Egmond aan Zee, onze kinderen. Met Dieneke open dag Politieschool De Boskamp

 

 

 

 

 

Uitreiking Een Golf van Geweld aan burgemeester Deetman Den Haag 1999, kinderen en schoonzoon Roelof, als steward bij Canadian Pacific Railways op het traject Vancouver-Winnipeg v.v. (1967)

 

 

 

 

 

 

Kleinkinderen Simon en Rosalie, ons jonge gezin (1985), jongste zoon Daniel tijdens vakantieweek van Spierziekten Nederland

 

 

 

 

Mijn akoestische gitaar, naar Canada aan boord van de Rijndam (HAL, 1966), Wilhelminakade R’dam vanwaar ik emigreerde (2006)

 

 

 

 

 

Vakantie in Israël (1994), bij de Dode Zee, Shrine of the book (Dode Zee rollen), Dieneke bij de Klaagmuur, Interview Zwolle.