Boeken

OVERZICHTEN PUBLICATIES EN RECENSIES

–OVERZICHT met korte beschrijving van boeken en rapporten in boekvorm. Boeken zijn niet meer leverbaar!

–OVERZICHT omslagen van boeken en rapporten.

–OVERZICHT van recensies uit seculiere en christelijke (dag)bladen. Nog niet compleet.

–OVERZICHT van publicaties in diverse bladen.  Nog niet compleet.

De Fatale Knieval
Over de toenemende computerisering van de samenleving en de snel groeiende behoefte aan een centraal wereldgezag. Jaar 1989

Met Sterke Hand

De auteur plaatst een aantal belangrijke mondiale ontwikkelingen in een bijbels perspectief zoals de opkomst van Europa, de computerisering van de samenleving, centralisering wereldgezag en de situatie rond Israël. Jaar 1991

Christenen en hun communicatie
Een Bijbelse visie op communicatie. Aan veel relationele en maatschappelijke problemen liggen communicatiestoringen ten grondslag. Ook aandacht voor de invloed van de massamedia. Jaar 1994

De Rijksverkeersinspectie een bijzondere opsporingsdienst
De RVI was vele decennia belast met de handhaving van de vervoerswetgeving in de transportsector, zoals de Rijtijdenwetgeving. De auteur werkte vele jaren voor deze dienst, die inmiddels is opgeheven en analyseert de werkwijze van deze inspectiedienst. Jaar 1995

De Schutse De historie van een kerkgebouw en zijn bezoekers. Uitgave van de Baptistengemeente De Schutse over de historie van de kerk, die is gevestigd in de voormalige synagoge van Hoogeveen. Jaar 1996

Christenen en de welvaartsmaatschappij.
Over het leven in de moderne consumptiemaatschappij, overconsumptie en verantwoord rentmeesterschap. Jaar 1996. Manuscript gratis te downloaden Christenen_en_de_Welvaartsmaatschappij

Controle-ambtenaren. Communicatie of confrontatie?
Hoe is het gesteld met de rechtshandhaving in het kader van de bijzondere wetten? Eerste exemplaar uitgereikt aan het lid van de Tweede Kamer A. Rouvoet. Jaar 1997

De gecontroleerde samenleving
Analyse van een samenleving waarin intensieve persoonsregistraties, video-observatie, cybercrime en moderne identificatietechnieken een steeds dominantere rol spelen. Jaar 1998

Een golf van geweld

Een gedegen analyse van de golf van geweld die de samenleving overspoelt. Eerste exemplaar uitgereikt aan de Haagse burgemeester Deetman. Jaar 1999

Biometrische identificatie. Digitaal brandmerk?
In dit boek somt de auteur de vele voordelen op van deze moderne identificatietechnieken, maar analyseert ook enige zwaarwegende nadelen. Spaans nam in 2000 op uitnodiging van de Registratiekamer deel aan het Publiek Debat Biometrie. Jaar 2002

Waarom Israël niet zal verdwijnen
Een antwoord op de steeds vaker gestelde vraag of Israël nog bestaansrecht heeft. Jaar 2003. Gratis te downloaden israel zal nooit verdwijnen

Christenen en erfelijkheid
Een levensbeschouwelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie. Het moderne erfelijkheidsonderzoek stelt ons in staat risico’s in te schatten en al voor de geboorte de diagnose te stellen van een erfelijke ziekte. Maar wat doen we met de vele dilemma’s en vragen die dit oproept en hoe gaan we daar mee om? Jaar 2004

Identificatie
Over de invloed van moderne identificatiesystemen als biometrie, nummeridentificatie en chips op ons leven en de voor- en nadelen.  Eerste exemplaar uitgereikt aan Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie. Jaar: 2005

Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde
De auteur beschrijft hoe hij werd geconfronteerd met een hartritmestoornis, waardoor zijn leven ingrijpend veranderde. Er volgde een moeizame periode in zijn leven die aanleiding was voor bezinning, maar ook een nieuwe start betekende. Jaar 2007

De Cybersamenleving
De computer domineert onze levens. In 12 korte hoofdstukken beschrijft de auteur enige belangrijke aspecten van de cybersamenleving en besteedt, naast de inhoudelijke onderwerpen, aandacht aan ethiek en levensbeschouwing, de lessen van de geschiedenis en wat de gevolgen kunnen zijn voor de rechtsstaat. Eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen. Jaar 2013. Gratis downloaden: Cybersamenleving CV+BW

Het Placenta Mysterie
Een ernstige spierziekte slaat toe in een gezin. Wat betekent dat voor het gezin en welke rol speelt de placenta? Doel was bekendheid te geven aan de spierziekte myotone dystrofie. Exemplaren uitgereikt aan diverse medisch specialisten en wethouder Vos van Hoogeveen. Jaar 2015

OVERZICHT OMSLAGEN 

Verandering door Voorlichting? Een analyse
Kun je het gedrag van mensen veranderen door voorlichting. De auteur deed er tijdens zijn ambtelijke periode onderzoek naar en stelde een analyse op. Jaar 1988

Relaas van een  RVI-controleur
Waar loopt een opsporingsambtenaar van  een inspectiedienst (Rijksverkeersinspectie) in de praktijk tegenaan? Over ethische dilemma’s, juridische aspecten, taakuitoefening en arbeidsomstandigheden. Jaar 1990.

Word ik Neerlands miljoenste WAO’er?
Over ziekmakende factoren binnen een organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en werkstress in een rusteloze prestatiemaatschappij. Jaar 1990

De overheid op drift
Visie op de toekomst van de overheid in het licht van processen als internationalisering en europeanisering, het streven naar kerndepartementen, de eilandjescultuur bij veel overheidsinstellingen en ambtelijke ethiek. Jaar 1992

Communicatie-advies
Analyse en aanbevelingen voor de organisatie van de interne en externe communicatie van een departementale overheidsdienst, opgesteld in het kader van een project in samenwerking met anderen. Jaar 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gewerkt aan een overzicht van publicaties en recensies die de afgelopen dertig jaar zijn verschenen in bladen en kranten. Dat zijn er enige honderden en vergt tijd. Een deel van die publicaties zal kunnen worden gedownload. Daarnaast zal een overzicht verschijnen op een afzonderlijke pdf

–OVERZICHT van recensies uit seculiere en christelijke vak- en dagbladen. Nog niet compleet      IMG_20170501_0001        IMG_20170519_0001

–OVERZICHT PUBLICATIES. Nog niet compleet