BLOG

Op 15 december 2016 is mijn eerste blog verschenen op deze pagina. Blogs blijven ongeveer een maand staan.

Onderwerpen in oplopende volgorde van datum:

–30 jaar Wereldwijd Web (WWW) 12/3/2019

–De opmars van Biometrische Identificatie 6/3/2019

–President Macron waarschuwt tegen antizionisme en antisemitisme 25/2/2019

–Oplaaiende Jodenhaat in Frankrijk en de Dreyfus-affaire 20/2/2019

–Sleutelkastje seniorencomplex gekraakt 12/2/2019

30 jaar Wereldwijd Web (WWW)

Vandaag 12 maart 2019 is het dertig jaar geleden dat het Wereldwijde Web (WWW) het levenslicht zag. Het was een ontdekking van de Brit Tim Berners Lee, die werkzaam was voor het Europese onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland (logo geplaatst met toestemming Press Office CERN). In drie decennia heeft het WWW de wereld veroverd en is niet meer weg te denken in onze moderne, door computertechnologie en digitalisering gedomineerde samenleving. Groot is het aantal voordelen van dit systeem van gekoppelde computers op het gebied van communicatie, wetenschappelijk onderzoek, efficiency etc. etc. Zonder WWW zou er chaos ontstaan.
Inmiddels worden ook de zwaarwegende nadelen duidelijk. Cybercriminaliteit als hacking en phishing maken wereldwijd miljoenen slachtoffers. Een deskundige verklaarde ter gelegenheid van dit jubileum op televisie, dat we door het WWW ook kwetsbaar zijn geworden, bijvoorbeeld omdat wapensystemen kunnen worden gemanipuleerd en vitale infrastructuur op afstand kan worden lamgelegd. De risico’s hiervan zijn lang onderschat maar de mensheid wordt wakker. Zie ook mijn boek ‘De Cybersamenleving’ hoofdstuk 8, dat gratis kan worden gedownload op de pagina ‘Boeken en oude publicaties’ van deze website. Een andere deskundige meende dat de sterke opkomst van nieuwe politieke partijen mede een gevolg is van moderne media, waardoor grote groepen burgers rechtstreeks kunnen worden benaderd buiten de gevestigde journalistiek om. De kritiek begrijp ik, maar kwam ook wat klaagzangerig over. De overwegend progressieve media zien zich kennelijk in hun monopolistische positie bedreigd. CERN besteedt op 12 maart aandacht aan dit onderwerp, waarvoor ook de ontdekker is uitgenodigd.

De opmars van Biometrische Identificatie
Toen ik 18 jaar geleden mijn boek over biometrische identificatie publiceerde, beschreef ik de enorme gevolgen die biometrie zou hebben op de samenleving. In 1999 had ik uitgebreid gecorrespondeerd over de ethische gevolgen van deze ontwikkeling met politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn moderne vormen van biometrische identificatie op basis van vingerafdruk, gezichts- en spraakherkenning niet meer weg te denken.
Die ontwikkeling zal doorzetten en roept vragen op zoals waar de grenzen liggen. Interessant in dat verband was dat een rechter in de VS bepaalde dat politieagenten of opsporingsautoriteiten verdachten niet mochten dwingen om hun telefoon of andere apparaat te ontgrendelen via gezichtsherkenning, irisscan of een vingerafdrukscan. Een verdachte is niet verplicht mee te werken aan zijn of haar eigen veroordeling. Zo’n bericht moet wel worden genuanceerd, want bij verdenking van rijden onder invloed mag een ademtest worden afgenomen en ook mag in bepaalde gevallen DNA worden afgenomen. Dat is in veel landen expliciet vastgelegd in wetgeving. Ook in ons land deed zich een vergelijkbare situatie voor. Onlangs oordeelde een rechter dat een verdachte in een phishing- en bankfraudezaak zijn telefoon moest laten ontgrendelen. Volgens de rechter waren minder ingrijpende middelen om de telefoon te ontgrendelen niet voorhanden. Biometrie met name de snelle groei van gezichtsherkenning zal nog vaak in de media worden belicht. We volgen het met belangstelling.

President Macron waarschuwt tegen antizionisme en antisemitisme 25/2/2019
Volgens diverse media nam het partijcongres van Groen Links onlangs een motie aan om de BDS-boycot van Israël te ondersteunen. De week erop kwam de Franse president Macron volgens berichtgeving op CNN en The Telegraph met een waarschuwing, dat het antisemitisme in zijn land het ergst is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij beschouwt antizionisme als een moderne vorm van antisemitisme. Het verwerpelijke verschijnsel doet zich voor in alle westerse democratieën. In het vorige blog beschreef ik dat de kritiek op Joden en de staat Israël selectief en buitenproportioneel is in vergelijking met andere landen. In een mail aan Groen Links heb ik dat aan de orde gesteld. Naast een bevestiging heb ik overigens nog geen antwoord ontvangen. GroenLinksMailAntisemitisme Vandaag en morgen, 25 en 26 februari, wordt de Februaristaking van 1941 herdacht bij het monument van de Dokwerker, dat uitgerekend afgelopen week werd beklad. Het was in 1941 een protest tegen de beginnende Jodenvervolging onder de Duitse bezetter. De herdenking blijkt bittere noodzaak te zijn, want de mensheid heeft kennelijk onvoldoende geleerd van de geschiedenis.

Oplaaiende Jodenhaat in Frankrijk en de Dreyfus-affaire
De NOS meldde gisteren dat er in Parijs een protest is gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. In dat land met de grootste populatie Joden in Europa, nam het aantal antisemitische incidenten in 2018 toe met 74 procent. De dag voor de demonstratie werden op een Joodse begraafplaats meer dan negentig graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Een van de demonstranten zei dat de verwerpelijke ontwikkeling veel Fransen had verrast. Misschien is het goed als ze de geschiedenis beter bestuderen. Eeuwenlang is er al sprake van antisemitisme in Europa, ook in Frankrijk. Eind van de 19e eeuw was er in Frankrijk de Dreyfus-affaire, waarbij een Joodse officier onterecht werd beschuldigd van hoogverraad. Emile Zola schreef er zijn publicatie over ‘J’accuse’ oftewel ‘Ik beschuldig’. Het antisemitisme in Frankrijk en andere Europese landen wordt gezien als een belangrijke aanleiding voor het Zionistencongres in Bazel dat rond die tijd plaats vond en de publicatie Der Judenstaat van Theodor Herzl. Uiteindelijk leidde dat initiatief en de Holocaust tot de oprichting van de staat Israël. Antisemitisme lijkt niet uit te roeien en floreert zelfs in landen waar geen Joden wonen. Een rationele verklaring is er niet. Joden vormen slechts 2 promille van de wereldbevolking en antisemitisme is dan ook buiten alle proporties. Lees ook de vraag die ik postuum heb gesteld aan de filosoof Baruch Spinoza op de pagina ‘Artikelen’. Monument bij Auschwitz. Foto: Trees Kim.

Sleutelkastjes seniorencomplex gekraakt
In het Limburgse Belfeld zijn gisteren in een beschermd wooncomplex voor ouderen 3 bewoners in de nachtelijke uren overvallen. De overvallers/inbrekers konden binnen komen, door sleutelkluisjes bedoeld voor zorgverleners te kraken. Het was hen vooral te doen om sieraden. Het is verbijsterend nieuws, want als je in een woon-zorgcomplex als oudere al niet meer veilig bent waar dan wel? Ik heb de afgelopen weken diverse publicaties gewijd aan veiligheid en senioren en die zijn beschikbaar op de pagina ‘Artikelen’. Opnieuw is nu een grens overschreden door dit soort laffe overvallen op kwetsbare en vaak minder weerbare groepen burgers als ouderen en gehandicapten. Iedere norm lijkt te ontbreken bij degenen die dit hun medemensen aandoen, waardoor het veiligheidsgevoel onder druk komt te staan. Binnen onze rechtsstaat een zorgelijke ontwikkeling, die koste wat kost gestopt moet worden.